Väestötietoruudukko


Sisältää ruutukohtaista tietoa väestön lukumäärästä, ikäjakaumasta ja asumisväljyydestä. Ruutukoko vuoden 2013 aineistossa on 250x250m. Tiedot ovat saatavilla vuosilta 1997-2003, 2008 > . Ruudut, joissa on 0-4 asukasta, ovat poistettu tietosuojasyistä. Ruuduissa, joissa on 0-99 asukasta, ei esitetä väestörakennetta tietosuojasyistä.

Data-aineistot (1)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Lisätietoa lisenssistä
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
  Tietoaineiston tyyppi Open data
  Kansainväliset vertailut
  Tietoaineiston ylläpitäjä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
  Ylläpitäjän sähköpostiosoite sepe@hsy.fi
  Ylläpitäjän verkkosivu
  comments powered by Disqus