VAHTI-ohje 2008/3 Valtionhallinnon salauskäytäntöjen tietoturvaohje

Tämä dokumentti ohjaa erilaisten salausratkaisujen hyödyntämistä julkishallinnon tietoteknisessä ympäristössä. Salausratkaisuja ei esitetä ainoastaan yksittäiseen tarpeeseen vastaavana teknologiana vaan vaihtoehtoisena, täydentävänä ja mahdollistavana tietoaineiston kontrollina. Salausratkaisu on kokonaisuus, jolta vaaditaan toiminnallisuutta ja luotettavuutta. Salausteknologian avulla kontrolloidaan tiedon luottamuksellisuutta ja eheyttä sekä mahdollistetaan luotettava tunnistus ja todennus.

Ohje korvaa aiemman VAHTI-julkaisun Salauskäytäntöjä koskeva valtionhallinnon tietoturvallisuussuositus, VAHTI 3/2001.

Valtiovarainministeriö vastaa julkishallinnon tietoturvallisuuden ohjauksesta ja kehittämisestä. Ministeriö on asettanut Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) hallinnon tietoturvallisuuden yhteistyön, ohjauksen ja kehittämisen elimeksi. VAHTI tukee toiminnallaan valtioneuvostoa ja valtiovarainministeriötä hallinnon tietoturvallisuuteen liittyvässä päätöksenteossa ja sen valmistelussa. (07.09.2011)

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Valtiovarainministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. missing maintainer email
Viimeksi muokattu 15.01.2018
Näytä muutoshistoria
Luotu 27.08.2014