VAHTI-ohje 2008/7 Informationssäkerhetsanvisning för personalen

Finansministeriet (FM) ansvarar för styrningen och utvecklingen av informa­tionssäkerheten inom statsförvaltningen. Ledningsgruppen för datasäkerhe­ten inom statsförvaltningen (VAHTI) har under sin drygt tioåriga verksam­hetsperiod befäst sin ställning som ett organ för samarbete inom samt styr­ning och utveckling av informationssäkerheten inom förvaltningen.

Genom det program för informationssäkerhet inom statsförvaltningen som leds av finansministeriet och koordineras av ledningsgruppen för datasäkerhe­ten inom statsförvaltningen VAHTI (publikation utgiven av VAHTI 1/2004) utvecklas informationssäkerheten i hög grad som en del av all verksamhet. De sex delområden av programmet som framgår av figuren nedan inbegriper sam­manlagt 29 omfattande utvecklingsobjekt. (07.09.2011)

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Valtiovarainministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. missing maintainer email
Viimeksi muokattu 15.01.2018
Näytä muutoshistoria
Luotu 27.08.2014