VAHTI-ohje 2009/7 Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämisestä

VAHTI-ohje 2009/7 Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämisestä

Tietoaineiston yhteenvedosta

Valtioneuvosto on tänään valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 3 §:n 11 kohdan nojalla päättänyt valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämisperiaatteista.

Periaatepäätöksellä ohjataan valtionhallintoa kehittämään tietoturvallisuutta tärkeänä osana johtamista, osaamista, riskienhallintaa sekä hallinnon kehittämistä ja toimintaa. Riittävä resursointi tietoturvallisuuden kehittämiseen ja ylläpitoon on välttämätön edellytys toiminnalle sekä sen tehostamiselle ja tuottavuuden parantamiselle. Periaatepäätöksellä ohjataan valtionhallinnon tietoturvallisuuden kokonaisuutta ja sen keskeisiä liittymäpintoja sidosryhmiin sekä vahvistetaan tietoturvayhteistyötä. Siinä päätetään kehittämisen periaatteista ja painopisteistä sekä linjataan keskeiset suuntaviivat jokaisen viranomaisen tietoturvatyölle.

Huom. periaatepäätös on julkaisussa ensin suomeksi ja sitten ruotsiksi. (06.09.2011)

Lähde: VAHTI-ohje 2009/7 Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämisestä

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto HTML
Katettu ajanjakso 01.01.2017 - 31.12.2017
Data viimeksi päivitetty 27. elokuuta 2014
Metatieto viimeksi päivitetty 27. elokuuta 2014
Luotu 27. elokuuta 2014
SHA256 -