Valkeakosken kaupungin ostolaskut 2019

Aineisto sisältää Valkeakosken kaupungin vuoden 2019 tilien 4300 – 4940 ostot eli tiliryhmiin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä muut toimintakulut kuuluvat ostot. Lisäksi aineisto sisältää avustukset yhteisöille. Aineistossa on mukana kaikki Valkeakosken kaupungin yksiköiden ostolaskutiedot. Aineisto ei sisällä ostoja yksityishenkilöiltä. Tiedot ovat otettu laskuriveittäin suoraan kaupungin kirjanpitojärjestelmästä Raindance-ohjelmasta. Aineistossa ei ole mukana kaupungin sisäisiä eriä.

Aineisto sisältää seuraavat tietokentät:

tositelaji

tili

tilinnimi

kustannuspaikka (kp)

kustannuspaikan nimi (kp:n nimi)

tositepvm

tositenumero

toteutuneet eurot

toimittajan nimi

toimittajan y-tunnus

doc-id (järjestelmän antama yksilöivä tunniste)

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Valkeakoski
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. mari.tomperi@valkeakoski.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://www.valkeakoski.fi
Maantieteellinen kattavuus
Viimeksi muokattu 23.02.2021
Näytä muutoshistoria
Luotu 22.02.2021