Valmistuneet rakennukset Vantaalla käyttötarkoituksen ja asuntojen huoneistotyypin mukaan


Vantaalla valmistuneiden rakennusten tietoja käyttötarkoituksen ja asuntojen huoneistotyypin mukaan kalenterivuosittain ja osa-alueittain. Aineisto koostuu kahdesta erillisestä tiedostosta. Aineisto perustuu Vantaan rakennusvalvonnan rekisteritietoihin.

Valmistuneet asunnot käyttötarkoituksen ja huoneistotyypin mukaan

Aineistojen sarakkeiden selitteet kuvataan metatietodokumentissa.

Valmistuneet asunnot käyttötarkoituksen mukaan

Aineistojen sarakkeiden selitteet kuvataan metatietodokumentissa. Huom! Suosittelemme aineiston ”Valmistuneet asunnot käyttötarkoituksen mukaan 2015-2019” käyttöä vanhan aineistoversion sijaan. Taulukossa ”Valmistuneet asunnot käyttötarkoituksen mukaan 2015-2017” esitetään dataa, mitä ei ole ollut mahdollista saada järjestelmistä ulos luotettavasti (muutostöiden myötä syntyneet huoneistoalat) ja siinä on harhaanjohtavasti summattu uudet rakennukset muun tyyppisiin rakennushankkeisiin.

Data-aineistot (4)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Lisätietoa lisenssistä
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
  1. https://datastore.hri.fi/Vantaa/rakentaminen/Selitteet_Vantaan_valmistuneet_asunnot_kayttotarkoituksen_ja_huoneistotyypin_mukaan.pdf
Tietoaineiston tyyppi Open data
Kansainväliset vertailut
Tila Aktiivinen
Tietoaineiston ylläpitäjä Vantaan kaupunki / Strategia- ja tutkimusyksikkö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite tilasto@vantaa.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://www.vantaa.fi/tilastot
comments powered by Disqus