Valtion virastojen ostolaskut

Valtion virastojen hankinnat

Aineistoon kuuluvat kaikki valtion hankintoihin liittyvät ostolaskut vuoden 2016 alusta alkaen. Poikkeuksen muodostavat Suojelupoliisi, rajavartiolaitos, poliisihallitus sekä puolustusministeriön hallinnonala, joiden hankinnat eivät ole mukana aineistossa.

Aineisto koostuu valtion budjettitalouteen kuuluvien kirjanpitoyksiköiden hankintojen ostolaskujen tiedoista. Budjettitalouteen kuuluvat valtion ministeriöt sekä valtion eri hallinnonaloilla toimivat virastot ja laitokset. Lisäksi aineistossa on mukana valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n hankinta-aiheiset ostolaskut.

Palveluun on poimittu kaikki sellaiset ostolaskut, jotka on kirjattu valtion hankintatileille*. Laskut ovat käyneet läpi hyväksymis- ja tarkastuskierrot, mutta mikäli laskuille on tämän jälkeen tehty korjauksia tai ne on poistettu kirjanpidosta, ei tieto korjaannu enää tähän aineistoon.

Julkaistava aineisto on yhdistelty laskujen otsikkotasoisista ja tiliöintirivitasoisista tiedoista. Aineistossa yksi rivi vastaa siis laskun yhden tiliöintirivin tietoja, ja yhdellä laskulla tiliöintirivejä voi olla useita. Aineistoa on rikastutettu tiedolla hallinnonalasta. Mikäli alkuperäisessä laskussa on ollut toimittajan Y-tunnus, on se tuotu myös tähän aineistoon. Käsittelyn helpottamiseksi liikekirjanpidon tilit on ryhmitelty myös eri hankintakategorioihin.

Julkaistavan aineiston tietokentät

· case_id (ostolaskujärjestelmän antama yksilöivä tunnus laskulle)

· Kirjanpitoyksikkö (kirjanpitoyksikko) ja kirjanpitoyksikön tunnus (kirjanpitoyksikko_tunnus) (sama kuin Valtiokonttorin ylläpitämässä listauksessa)

· hallinnonala ja hallinnonala_tunnus (sama kuin Valtiokonttorin ylläpitämässä listauksessa)

· toimittaja_nimi ja toimittaja_y_tunnus

· tili ja tilinumero

· hankintakategoria

· tositepvm

· tiliointisumma

Salatut tiedot

Aineistoon eivät kuulu lain perusteella salaisiksi määritellyt hankinnat. Lisäksi joitain toimittajatietoja on anonymisoitu julkisuuslain perusteella. Anonymisoinnissa toimittajan nimi ja Y-tunnus on korvattu termillä ”Salassa pidettävä”.

Toimittajatiedot on anonymisoitu myös sellaisilta laskuriveiltä, joilla laskuttajana on yksityishenkilö. Anonymisointi on tehty myös siinä tapauksessa, ettei ole ollut mahdollista määrittää, onko kyseessä toiminimi vai yksityishenkilö. Näissä tapauksissa nimen kohdalla lukee ”Toimittajatietoa ei julkaista”. Anonymisoinnin teknisen toteutuksen takia joissain tapauksissa on saatettu anonymisoida myös sellaista tietoa, joka ei ole salassa pidettävää.

Aineisto on jaettu vuosittaisiin tiedostoihin, ja sitä päivitetään noin kuukausittain. Saman aineiston pohjalta toteutettu visualisoitu verkkosivusto on tarkasteltavissa osoitteessa Tutkihankintoja.fi.

*Valtion hankintatilit on listattu Valtion hankintatoimen kehittämishankkeen (HANKO) loppuraportin liitteessä 7, sivuilla 91 - 93.

Muutosloki

6.10.2017

· julkaistu päivitetyt tiedostot (v02)

· 2017 kattavuus nyt 5.10.2017 asti

13.12.2017

· julkaistu päivitetyt tiedostot (v03)

· 2017 kattavuus nyt 11.12.2017 asti

· Aineistoon lisätty uutena organisaationa Hansel Oy:n laskut (ml. 2016)

22.1.2018

· julkaistu päivitetyt tiedostot (v04)

· tiedostomuoto korjattu muotoon tsv, vastaten datan sisältöä

· julkaistu ensimmäinen vuoden 2018 tiedosto

14.6.2018

· julkaistu päivitetyt tiedostot (v05)

9.10.2018

· julkaistu päivitetyt tiedostot, myös kieliversiot (englanti ja ruotsi)

· päivitetty kenttien nimet koneluettavampaan muotoon (snake case, ei ääkkösiä)

· luovuttu aineiston versionumeroinnista

13.11.2018

· julkaistu päivitetyt tiedostot

29.1.2019

· julkaistu 2019 ensimmäiset luvut

· julkaistu päivitetyt tiedostot

15.3.2019

· julkaistu päivitetyt tiedostot

· korjattu 2018 ja 2019 datoissa virheellisesti tuplana ollut data (näiden osuus melko pieni)

5.4.2019

· julkaistu päivitetyt tiedostot

Aineistolinkit (12)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston tyyppi Open data
Kansainväliset vertailut
Ylläpitäjä Hansel Oy
Ylläpitäjän sähköpostiosoite Hansel Oy
Ylläpitäjän verkkosivu https://tutkihankintoja.fi/
Omistaja Hansel Oy
Maantieteellinen kattavuus
Lisätietoa verkossa
Lähde
Laatija
Laatijan sähköpostiosoite
Päivitystiheys
Voimassa alkaen 06.09.2017
Voimassa päättyen
comments powered by Disqus