Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri

HUOM! Arkkitehtuurikuvausta päivitetään parhaillaan, uusi versio julkaistaan touko-kesäkuun vaihteessa.

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri kuvaa valtioneuvoston asianhallinnan tavoitetilan 5-10 vuoden kuluttua. Tavoitetila on laadittu valtioneuvoston asianhallinnan esiselvityshankkeessa v. 2014 ja se on päivitetty kesäkuussa 2016. Kuvaus on laadittu kokonaisarkkitehtuurimenetelmällä.

Kohdearkkitehtuurissa kuvataan valtioneuvoston asianhallinnan arkkitehtuuriperiaatteet, sidosarkkitehtuurit, strategioista johdetut yleiset vaatimukset ja tavoitteet, tietoturva- ja integraatioperiaatteet, sidosryhmät, palvelut, prosessit, roolit, käsitemallin, päätietoryhmät, loogiset tietovarannot, tietovirrat, tietojärjestelmäpalvelut ja tietojärjestelmät.

Tavoitetila kattaa 12 ministeriön, tasavallan presidentin kanslian sekä oikeuskanslerinviraston asianhallinnan tavoitetilan. Siinä ei käsitellä erityissuojattavien tietoaineistojen hallintaa, vaan ainoastaan julkisten ja kansallista suojaustasoa IV ja III olevien tietojen käsittelyä.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Valtioneuvoston kanslia
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. terja.ketola@vnk.fi
Voimassa alkaen 01.10.2014
Viimeksi muokattu 15.06.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 14.10.2014