Valtioneuvoston hanketiedon kohdearkkitehtuuri

Valtioneuvoston hanketiedon kohdearkkitehtuuri kuvaa ylätason tavoitetilan valtioneuvoston hanketietopalvelulle. Kohdearkkitehtuuri ohjaa ja edistää hanketietopalvelun tarvitsemien välineiden ja ratkaisujen hankintaa, suunnittelua ja toteuttamista. Tavoitetila on laadittu valtioneuvoston hanketiedon esiselvityshankkeessa vuonna 2014.

Kohdearkkitehtuurissa on kuvattu valtioneuvoston hanketiedon rajaukset ja reunaehdot, sidosarkkitehtuurit, arkkitehtuuriperiaatteet, tietoturva- ja integraatioperiaatteet, toiminnalliset ja käyttöön liittyvät vaatimukset ja tavoitteet, palvelut, sidosryhmät, roolit, käsitemalli, päätietoryhmät, loogiset tietovarannot, tietovirrat, tietojärjestelmäpalvelut ja tietojärjestelmät. Prosessikuvaukset on tehty hallitusohjelman ja strategisen suunnitelman seurannasta, säädösvalmistelusta, yleisestä hankevalmistelusta sekä toimielinvalmistelusta.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Valtioneuvoston kanslia
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. leena.lehtovuori@vm.fi
Voimassa alkaen 11.12.2014
Viimeksi muokattu 15.06.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 08.01.2015