Vanhempainpäivärahojen saajat ja maksetut etuudet

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamisiin raportteihin Vanhempainpäivärahojen saajat ja maksetut etuudet 2022- ja Vanhempainpäivärahojen saajat ja maksetut päivärahat 2006-2021.

Aineisto sisältää tietoa vanhempainpäivärahoja saaneiden henkilöiden lukumääristä, korvattujen päivien lukumääristä ja maksettujen etuuksien euromääristä. Tietoja on sukupuolen, iän ja asuinkunnan mukaan sekä etuuksittain luokiteltuina.

Vuonna 2022 perhevapaauudistus toi muutoksia vanhempainpäivärahoihin. Uuden lain mukaiset etuudet ovat raskausraha, erityisraskausraha, vanhempainraha ja osittainen vanhempainraha. Niitä maksetaan, jos lapsen laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Vanhan lain (SVL 1224/2004) mukaiset etuudet olivat äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha, vanhempainraha ja osittainen vanhempainraha. Näitä etuuksia voidaan maksaa vuoden 2024 loppuun asti perheille, joilla vanhempainpäiväraha alkoi ennen uudistuksen voimaantuloa.

Aineistossa on tietoja kuukausitasolla vuodesta 2018 ja vuositasolla vuodesta 2006 alkaen. Vuodesta 2022 alkaen saatavilla ovat vuosikertymätiedot, joista myös vuositiedot ovat poimittavissa.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Kela (Kansaneläkelaitos)
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. tilastot@kela.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://tietotarjotin.fi/tilastodata/2242438/avoin-data
Lisätietoa verkossa
  1. https://tietotarjotin.fi/tilastodata/927757/avoin-data-vanhempainpaivarahojen-saajat-ja-maksetut-etuudet
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 16.07.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 27.06.2023