Vantaan kaupungin toimitilojen ja asuntojen kiinteistötiedot

Aineisto sisältää avoimena julkaistua tietoa Vantaan kaupungin Kiinteistötietojenhallintajärjestelmästä (KIHA). Tietojoukot sisältävät tietoja kaupungin omistamista tai vuokraamista toimitila- ja asuntorakennuksista, em. rakennuksien tiloista, kiinteistöistä sekä meneillään olevista että myös suunnitteilla olevista rakentamishankkeista. Ominaisuustiedot sisältävät mm. energiankulutukseen liittyvää tietoa (sähkö, vesi, lämmitys).

Aineiston ylläpidosta vastaa Vantaan kaupungin Tilakeskus.

Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25.

Julkaistut tasot:

Rakennukset (WMS ja WFS: rakennukset_kiha) Ominaisuustietona mm.: energiankulutus, lämmitystapa, pinta-alatiedot, hallintamuoto, käyttötarkoitus jne. ks. [kattavat ominaisuustiedot] (https://gis.vantaa.fi/geoserver/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=DescribeFeatureType&TYPENAME=gis:rakennukset_kiha&outputFormat=application/json) Geometria: rakennuksen aluegeometria (polygoni)

Tilat (WMS ja WFS: rakennukset_kiha_tilat) Ominaisuustietona mm. tilakohtainen puhtaustaso ks. [kattavat ominaisuustiedot] (https://gis.vantaa.fi/geoserver/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=DescribeFeatureType&TYPENAME=gis:rakennukset_kiha_tilat&outputFormat=application/json) Geometria: rakennuksen sijaintipiste (point)

Kiinteistöt (WMS ja WFS: kiinteistöt_kiha) Ominaisuustietona mm.: energiankulutus, pinta-alatiedot, hallintamuoto, käyttötarkoitus jne. ks. [kattavat ominaisuustiedot] (https://gis.vantaa.fi/geoserver/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=DescribeFeatureType&TYPENAME=gis:kiinteistot_kiha&outputFormat=application/json) Geometria: kiinteistön aluegeometria (polygoni)

Projektit (WFS: projektit_kiha) Ominaisuustietona mm.: rakennushankkeen kustannusarvio, laajuus, päivämäärätiedot jne. ks. [kattavat ominaisuustiedot] (https://gis.vantaa.fi/geoserver/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=DescribeFeatureType&TYPENAME=gis:projektit_kiha&outputFormat=application/json) Geometria: ei geometriaa

Aineistolinkit (3)

Extra information

Laatija
Vantaan kaupungin tilakeskus
Lisenssi
Creative Commons Nimeä 4.0
Metadata created
2017-11-29T22:30:10.265099
Original URL
http://ckan.hri.fi/dataset/f6d8726e-d346-4053-8ad4-831e9acc52fc
Metadata modified
2017-11-29T22:30:10.265105
Isopen
True
External reference se
http://www.vanda.fi/forvaltning_och_ekonomi/organisation/verksamhetsomrade_for_markanvandning_byggnad_och_miljo/fastighetscentralen
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
None
Yksityinen
False
External reference
http://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/organisaatio/maankayton_rakentamisen_ja_ympariston_toimiala/tilakeskus
Laatijan sähköpostiosoite
maankaytto.asiakaspalvelu@vantaa.fi
Geographic granularity
{Piste,Polygoni}
Agency
Vantaan kaupungin tilakeskus
Revision id
fb112469-bdb2-47bb-897c-5ff307b01f31
Search info
Vantaan Vantaalla Vantaalle maankäyttö kartta kartat gis paikkatieto rajapinta wms-rajapinta rajapinnat api
Lähde
Vantaan Kaupungin kiinteistötietojenhallintajärjestelmä (KIHA)
Categories
{"Kaavat ja kiinteistöt","Kartat ja paikkatieto"}
Date released
22/11/2017
External reference en
http://www.vantaa.fi/administration_and_economy/organization/land_use_building_and_environmental_department/real_estate_centre
Creator user id
5cc316a0-a178-4bf9-86fd-6047d26ea3d2
Id
f6d8726e-d346-4053-8ad4-831e9acc52fc
Geographic coverage
Vantaa
Tracking summary
[{'total': Markup(u'0')}, {'recent': Markup(u'0')}]

Comments

Login to comment.
Avoin data
Feedback
Resource Quality
Metadata Quality

Vantaan kaupungin toimitilojen ja asuntojen kiinteistötiedot

Seuraajat
0
Last 30 days, updated daily
All time visits: 25
All time downloads: 4
Viimeksi muokattu: 29.11.2017
Luotu: 29.11.2017

Show change log >