Vantaan perusopetuksen ja lukioiden oppilas- ja opiskelijamäärät kouluittain

Aineisto sisältää perusopetuksen ja lukioiden oppilas- ja opiskelijamäärät kouluittain ja vuosiluokittain 20.9. tilaston mukaan vuodesta 2012 eteenpäin. Peruskoulujen oppilaat on tilastoitu suomen- ja ruotsinkielisiin ja lukioiden tilastot ovat erikseen suomen- ja ruotsinkielisistä lukioista. Jokaisen vuoden tilastot ovat Excel-tiedostossa omalla välilehdellä. Eri vuosien aineistoissa on joitain eroavaisuuksia.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Vantaan kasvatuksen ja oppimisen toimiala
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. tilasto@vantaa.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://www.vantaa.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 20.03.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 09.12.2013