Vantaan pohjatutkimukset

WMS-rajapinta

Tietoaineiston yhteenvedosta

Vantaan pohjatutkimukset. Pohjatutkimuksella tarkoitetaan rakentamisalueen maapohjan ominaisuuksien selvittämistä. Tutkimusten tulosten perusteella laaditaan pohjarakennussuunnitelma tai perustamistapalausunto.

Pohjatutkimukset käsittävät yleensä maaperästä ja tulevasta rakenteesta riippuen kairauksia, näytteenottoa, koekuoppia ja pohjavedenpinnan havainnointia. Tavallisimpia kairaustyyppejä ovat painokairaus, puristin-heijarikairaus, siipikairaus ja porakonekairaus.

Tarvittavien pohjatutkimusten määrä riippuu kohteen vaativuudesta ja laajuudesta. Pientalokohteissakin tutkimuspisteitä tulisi olla vähintään tulevan rakennuksen nurkissa. Ennen tutkimusten teettämistä kannattaa selvittää, mitä pohjatutkimustietoja kaupungin asiakaspalvelusta löytyy.

Vantaan kaupunki tekee uusia maaperätutkimuksia vain kaupungin omiin kohteisiin. Kaupungin geopalveluiden yksikkö ei osallistu yksityisten hankkeiden suunnitteluun eikä pohjatutkimuksiin.

Kuva kairauksien karttasymbolien selityksistä. Listalla on tärykairaus, painokairaus, heijarikairaus, puristinheijarikairaus, siipikairaus, porakonekairaus, kallionäytekairaus.

Kuva muiden tutkimusten symbolien selityksistä. Listalla on maanäytteet näytteenottoluokat A-B, maanäytteet näytteenottoluokat C-E, koekuoppa.

Kuva pohjavesiputkien symbolien selityksistä. Listalla on orsivedenpinnan havaintoputki, seurataan, orsivedenpinnan havaintoputki, seuranta päättynyt, pohjavedenpinnan havaintoputki, seurataan, pohjavedenpinnan havaintoputki, seuranta päättynyt, kalliovedenpinnan havaintoputki, seurataan, kalliovedenpinnan havaintoputki, seuranta päättynyt.

Aineistoa voi katsella Vantaan kaupungin karttapalvelussa:

Koordinaatisto(t):

  • ETRS-GK25 (EPSG:3879)

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Julkaistut tasot:

  • gis:geo_pohjatutkimukset

Lähde: Vantaan pohjatutkimukset

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto WMS
Sijaintikoordinaattien muoto ETRS-GK25
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 19. helmikuuta 2024
Metatieto viimeksi päivitetty 28. helmikuuta 2024
Luotu 19. helmikuuta 2024
SHA256 -