Vantaan pohjatutkimukset

Vantaan pohjatutkimukset. Pohjatutkimuksella tarkoitetaan rakentamisalueen maapohjan ominaisuuksien selvittämistä. Tutkimusten tulosten perusteella laaditaan pohjarakennussuunnitelma tai perustamistapalausunto.

Pohjatutkimukset käsittävät yleensä maaperästä ja tulevasta rakenteesta riippuen kairauksia, näytteenottoa, koekuoppia ja pohjavedenpinnan havainnointia. Tavallisimpia kairaustyyppejä ovat painokairaus, puristin-heijarikairaus, siipikairaus ja porakonekairaus.

Tarvittavien pohjatutkimusten määrä riippuu kohteen vaativuudesta ja laajuudesta. Pientalokohteissakin tutkimuspisteitä tulisi olla vähintään tulevan rakennuksen nurkissa. Ennen tutkimusten teettämistä kannattaa selvittää, mitä pohjatutkimustietoja kaupungin asiakaspalvelusta löytyy.

Vantaan kaupunki tekee uusia maaperätutkimuksia vain kaupungin omiin kohteisiin. Kaupungin geopalveluiden yksikkö ei osallistu yksityisten hankkeiden suunnitteluun eikä pohjatutkimuksiin.

Kuva kairauksien karttasymbolien selityksistä. Listalla on tärykairaus, painokairaus, heijarikairaus, puristinheijarikairaus, siipikairaus, porakonekairaus, kallionäytekairaus.

Kuva muiden tutkimusten symbolien selityksistä. Listalla on maanäytteet näytteenottoluokat A-B, maanäytteet näytteenottoluokat C-E, koekuoppa.

Kuva pohjavesiputkien symbolien selityksistä. Listalla on orsivedenpinnan havaintoputki, seurataan, orsivedenpinnan havaintoputki, seuranta päättynyt, pohjavedenpinnan havaintoputki, seurataan, pohjavedenpinnan havaintoputki, seuranta päättynyt, kalliovedenpinnan havaintoputki, seurataan, kalliovedenpinnan havaintoputki, seuranta päättynyt.

Aineistoa voi katsella Vantaan kaupungin karttapalvelussa:

Koordinaatisto(t):

  • ETRS-GK25 (EPSG:3879)

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Julkaistut tasot:

  • gis:geo_pohjatutkimukset

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Vantaan kaupunkiympäristön toimiala
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatietotuki@vantaa.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://gis.vantaa.fi/rajapinnat/
Lisätietoa verkossa
  1. https://gis.vantaa.fi/rajapinnat/
  2. https://www.hel.fi/static/avoindata/dokumentit/kuvat/vantaan_pohjatutkimukset_kairaukset.png
  3. https://www.hel.fi/static/avoindata/dokumentit/kuvat/vantaan_pohjatutkimukset_muut_tutkimukset.png
  4. https://www.hel.fi/static/avoindata/dokumentit/kuvat/vantaan_pohjatutkimukset_pohjavesiputket.png
  5. https://www.vantaa.fi/fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen-ja-tontit/tietoa-maaperasta-rakentajille
  6. https://www.vantaa.fi/en/housing-and-environment/construction-and-plots/information-soil-builders
  7. https://kartta.vantaa.fi/link/76rPfH
Maantieteellinen kattavuus
Viimeksi muokattu 28.02.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 21.02.2024