Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatilastot

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatilastot sisältää toimialan keskeiset asiakasmäärä- ja suoritetiedot vuodesta 2010 alkaen. Eri Excel-tiedostoissa olevat vuodet eivät kaikilta osin ole verrattavissa toisiinsa.

Aineisto sisältää erikoissairaanhoidon, terveyspalvelujen, perhepalvelujen, vanhus- ja vammaispalvelujen sekä suun terveydenhuollon liikelaitoksen toimintatilastot tulosyksiköittäin. Tiedot esitetään Vantaa yhteensä -tasolla.

Toimintatilastot kootaan eri asiakas- ja potilastietojärjestelmistä vuosittain. Tiedot ovat pääasiassa koko vuodelta, mahdolliset poikkileikkaustiedot on mainittu kunkin tiedon kohdalla erikseen.

Asiakas / potilas on palvelua vähintään kerran vuoden aikana käyttänyt henkilö. Mikäli asiakas on kotitalous, on se riviotsikossa mainittu.

Tunnuslukujen tietomäärittelyt ovat Vantaa kaupungin omia, eivätkä kaikilta osin vastaa valtakunnallisia määrittelyjä (Tilastokeskus ja THL).

Aineistolinkit (6)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston tyyppi Open data
Kansainväliset vertailut
Ylläpitäjä Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi
Ylläpitäjän sähköpostiosoite Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi
Ylläpitäjän verkkosivu
Omistaja
Maantieteellinen kattavuus
Lisätietoa verkossa
Lähde
Laatija Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja hallintopalvelut
Laatijan sähköpostiosoite Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja hallintopalvelut
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
comments powered by Disqus