Vantaan yleiskaavojen yhdistelmä


Vantaan yleiskaavojen yhdistelmä on koosteaineisto vahvistetuista yleiskaavoista Vantaan kaupungin alueella. Yleiskaava ohjaa yleispiirteisesti kunnan maankäyttöä sekä yksityiskohtaisempien asemakaavojen laadintaa.

Pääosalla Vantaata on voimassa kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymä yleiskaava 2007, joka on tullut voimaan kuulutuksin 25.2.2009, 3.6.2009 ja 13.1.2010. Osalla Länsi-Vantaata on voimassa kaupunginvaltuuston 19.6.2006 hyväksymä Marja-Vantaan osayleiskaava, joka tuli voimaan 9.7.2008. Pienellä osalla Hakkilaa ja Jokiniemeä on voimassa kaupunginvaltuuston 14.9.1992 hyväksymä Vantaan yleiskaava 1992.

WMS-muotoinen aineisto pitää sisällään kaavamerkinnät. Määräykset ja selostus ovat ladattavissa Vantaan kaupungin Internet-sivuilta. Tason nimi WMS-palvelimella on Yleiskaava. Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25 (EPSG:3879).

Shapefile-muotoinen aineisto pitää sisällään kolme paikkatietoaineistoa (.shp), QGIS-tyylitiedostot (.qml) ja aineistojen metadatat (.xml). Paikkatietotasot ovat:

  1. Yleiskaavojen käyttötarkoitusalueet (YK_YHD_KAYTTOTARKOITUSALUEET)
  2. Yleiskaavojen muut aluekohteet (YK_YHD_MUUT_ALUETASOT)
  3. Yleiskaavojen viivakohteet (YK_YHD_VIIVATASOT)

Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25 (EPSG:3879).

Vantaan karttarajapintojen kuvaus: https://gis.vantaa.fi/rajapinnat/

Data-aineistot (2)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Lisätietoa lisenssistä
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
Tietoaineiston tyyppi Open data
Kansainväliset vertailut
Tietoaineiston ylläpitäjä Vantaan kaupunki / Kaupunkirakenne ja ympäristö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite yleiskaava@vantaa.fi
Ylläpitäjän verkkosivu
comments powered by Disqus