http://www.lounaistieto.fi/tietopalvelut/avoimet-aineistot/

URL: http://www.lounaistieto.fi/tietopalvelut/avoimet-aineistot/

Tietoaineiston yhteenvedosta

Tietoaineisto tulee siirtymään Turun kaupungin aineistoihin https://www.avoindata.fi/data/fi/organization/turku

Rakennusinventoinnissa kerätään perustiedot alueen rakennetusta ympäristöstä. Inventointitiedot pyritään keräämään kattavasti ainakin niiden kiinteistöjen osalta, joiden päärakennus on rakennettu ennen 1940-lukua. Inventoinnissa tarkastellaan rakennusten ulkoasua, antikvaarista säilyneisyyttä, edustavuutta sekä selvitetään kiinteistön asutushistoria. Kaikista inventoiduista kylistä ja muista selkeistä aluekokonaisuuksista kuten torppa- tai teollisuusalueista tehdään arvoalueinventoinnit. Sekä kiinteistö- että arvoalueinventoinnit sisältävät yhteenvedon ominaispiirteistä ja kulttuurihistoriallisesta arvosta. Nämä yhteenvedot on viety paikkatietoon ja Lounaispaikkaan. Kokonaisuudessaan inventointitiedot säilytetään Varsinais-Suomen maakuntamuseossa. Tavoitteena on tuottaa kattava aineisto koko Varsinais-Suomen alueelta. Aineisto on tuotettu Varsinais-Suomen maakuntamuseossa yhteistyössä kuntien ja Varsinais-Suomen liiton kanssa. Inventointiaineistoja hyödynnetään jatkuvasti muun muassa maankäytön suunnittelussa.

Lähde: Varsinais-Suomen maakuntamuseon rakennusinventointiaineistot

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Viimeksi päivitetty
1. marraskuu, 2019
Luotu
1. marraskuu, 2019
Muoto
unknown
Lisenssi
Creative Commons Nimeä 4.0

Tekniset lisätiedot

Nimi
http://www.lounaistieto.fi/tietopalvelut/avoimet-aineistot/
SHA256
-