Vesialueiden suhteellinen pinta-ala Turun alueella

Aineisto on rasteritaso, jossa attribuuttitietona on tieto siitä, mikä on vesialueiden suhteellinen pinta-ala tietyn laajuisen alueen sisällä kunkin pikselin ympärillä. Eri kokoisille alueille omat rasteritasonsa, joiden laajuus on säteeltään 300 m, 500 m, 1000 m, 1500 m, 2000 m ja 5000 m. Arvo 0 tarkoittaa sitä, ettei vesialueita ole lainkaan, ja arvo 1 tarkoittaa sitä, että vesialueita on 100 % laskenta-alueen sisällä olevan alueen pinta-alasta. Aineisto on tuotettu Maanmittauslaitoksen 10 metrin resoluution omaavasta SLICES-maankäyttöaineistosta. Aineistoa tuotettaessa vesialueiksi on määritelty merialueet, joet ja järvet. Aineisto on yleistetty 100 metrin resoluutioon. Aineisto on tuotettu osana vuosina 2020-2023 käynnissä ollutta Suomen Akatemian Ilmastonmuutos ja terveys (CLIHE) -tutkimusohjelman rahoittamaa HERCULES -projektia/-konsortiota.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Turun yliopisto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kirjaamo@utu.fi
Ylläpitäjän verkkosivu www.utu.fi
Lisätietoa verkossa
  1. https://sites.utu.fi/hercules/
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 28.12.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 28.12.2023