Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat

Vesipuitedirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY,23.10.2000) mukaisella pintavesimuodostumalla tarkoitetaan pintavesien erillistä ja merkittävää osaa, kuten järveä, tekoallasta, puroa, jokea tai kanavaa, puron, joen tai kanavan osaa, jokisuun vaihettumisaluetta tai rannikkovesien osaa. Pohjavesimuodostumalla tarkoitetaan. Direktiivin mukaan pohjavesimuodostumalla tarkoitetaan yhtenäisenä vesimassana akviferiin tai akvifereihin varastoitunutta pohjavettä.

Pintavedet jaotellaan vesienhoidon järjestämiseksi maantieteellisten ja luonnontieteellisten ominaispiirteiden mukaan tyyppeihin. Pintavedet voidaan nimetä tietyin edellytyksin keinotekoisiksi tai voimakkaasti muutetuiksi.

Pintavesimuodostumat kuuluvat johonkin seuraavista jaotteluryhmistä: järvi, joki ja rannikkovesi. Sama vesimuodostuma ei voi kuulua useaan jaotteluryhmään.

Pohjavesimuodostumat sisältyvät ympäristöhallinnon kartoittamiin ja luokittelemiin vedenhankintaa varten tärkeisiin ja vedenhankintaan soveltuviin pohjavesialueisiin (eli ns. I ja II luokan pohjavesialueet).

Tämä aineisto sisältää pinta- ja pohjavesimuodostumat.

Vesienhoidon suunnittelun 1. suunnittelukauden mukaiset vesimuodostumat raportoitiin EUlle vuonna 2010. Vesienhoidon suunnittelun 2. suunnittelukaudella vesimuodostumien rajauksia on tarkistettu sekä uusia vesistöjä on otettu mukaan. Nämä aineistot on raportoitu EUlle vuonna 2016.

Ympäristöhallinnon sisäisessä käytössä on molempien suunnittelukausien mukaiset vesimuodostumat erillisinä aineistoina. SYKEn Avoin tieto -palvelussa on jakelussa vain 2. suunnittelukauden aineisto. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Aineistolinkit (0)

Tietoaineistossa ei ole dataa, mikset lisäisi dataa?

Liittyvät komponentit (0) Lisää liittyvä komponentti

Tiedätkö sovelluksia, jotka käyttävät tätä tietoaineistoa? Lisää ne kirjautumalla sisään.

Lisätietoja

Laatija
Suomen ympäristökeskus
Ylläpitäjä
Suomen ympäristökeskus
Lisenssi
Creative Commons Nimeä 4.0
Saatavuus
Tietoaineisto on saatavilla osoitteessa http://www.syke.fi/avointieto
Responsible-party
[{"name": "Suomen ymp\u00e4rist\u00f6keskus", "roles": ["owner"]}]
Metadata created
2017-04-12T20:15:55.772586
Isopen
True
Metadata-language
fin
Resource-type
dataset
Spatial-reference-system
EUREF_FIN_TM35FIN
Bbox-south-lat
59.4
Revision id
516a7421-bbc7-45ee-913f-9f1e329ad072
Sisältötyyppi
paikkatietoaineisto
Saatavuus
Dataset is available at http://www.syke.fi/avointieto
Spatial
{"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.0, 59.4], [31.6, 59.4], [31.6, 70.1], [19.0, 70.1], [19.0, 59.4]]]}
Creator user id
760f7d9f-ee94-4c03-963f-4dc18e4eff67
Bbox-west-long
19
Tracking summary
[{'total': Markup(u'0')}, {'recent': Markup(u'0')}]
Bbox-east-long
31.6
Metadata modified
2017-04-12T20:15:55.795464
Contact-email
gistuki.syke@ymparisto.fi
Yksityinen
False
Resource modified
2017-03-14
Metadata-date
2013-11-04
Laatijan sähköpostiosoite
gistuki.syke@ymparisto.fi
Access constraints
[]
Bbox-north-lat
70.1
Dataset-reference-date
[{"type": "revision", "value": "2017-03-14"}]
Spatial harvester
true
Coupled-resource
[]
Verkko-osoite
None
Licence
["Creative Commons Nime\u00e4 4.0 Kansainv\u00e4linen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut"]
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
gistuki.syke@ymparisto.fi
Id
e810cbad-1fb5-4636-b986-f9dfb913b161

Kommentit

Kirjaudu sisään kommentoidaksesi

Tietoaineiston kattavuus

Avoin data
paikkatietoaineisto
Anna palautetta
Aineistolinkin laatu
Metatietojen laatu

Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat

Seuraajat
0
Viimeiset 30 päivää, päivitetään päivittäin
Sivunäyttöjä kaikkiaan: 16
Latauksia kaikkiaan: 0
Viimeksi muokattu: 12.04.2017
Luotu: 12.04.2017
Viimeksi muokattu: 14.03.2017

Näytä muutoshistoria >