Water turbidity daily product for the Baltic Sea 2003-2011


[EN] Satellite remote sensing is used to monitor turbidity of surface water in the Baltic Sea during the open water season from April to October. Turbidity represents the clarity of the water. Turbidity is caused by phytoplankton, minerals or dead organic matter in water. A daily turbidity product have been calculated in the Finnish Environment Institute (SYKE) using Envisat MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) 3rd Reprocessing data. Satellite data have been processed to turbidity values using C2R (Case 2 Regional) algorithm. The dataset covers years 2003-2011. The spatial resolution is 300 meters.

[FI] Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) seurataan satelliittikuvilta Itämeren sameutta sulan veden aikaan. Veden sameus koostuu vedessä olevista pienistä hiukkasista (kasviplankton, mineraalit tai kuollut orgaaninen aines). Sameuden määrä on laskettu Envisat MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) -instrumentin 3rd Reprocessing -datasta käyttäen C2R (Case 2 Regional) -vedenlaatuprosessoria. Aineisto koostuu vuosien 2003-2011 päivittäisistä kuvista. Kuvien maastoerotuskyky on 300 metriä. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

[EN] Water turbidity daily product in the Baltic Sea from April to October in 2003-2011. Satellite images of the region are available daily. However, ice conditions or cloud cover may have prevented the estimation of turbidity in some portion of the Baltic Sea or the entire region.

Purpose of use: Monitoring of water quality in the Baltic Sea.

Lisätietoa/ More information (fi): https://wiki.tiimeri.fi/display/sykeEO/Sameus

ENVISAT MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) 3rd Reprocessing data from years 2003-2011 has been used to compile water quality products from the Baltic Sea.

Processing history: The ENVISAT MERIS images have been received from ESA service. The dataset has been processed to turbidity values in SYKE using the C2R algorithm (Case 2 Regional), which includes athmospheric correction. A quality check have been performed for every daily image.

Spatial resolution is 300 meters.

Data-aineistot (1)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Lisätietoa lisenssistä

Creative Commons BY 4.0 International, more information: http://wwwi4.ymparisto.fi/i4/eng/products/info/syke_disclaimer.html

Source: SYKE

Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen 06.04.2003
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
  Tietoaineiston tyyppi Open data
  Kansainväliset vertailut
  Tila Aktiivinen
  Tietoaineiston ylläpitäjä Finnish Environment Intitute (SYKE)
  Ylläpitäjän sähköpostiosoite eotuki.syke@ymparisto.fi
  Ylläpitäjän verkkosivu https://www.syke.fi
  comments powered by Disqus