Yksityisillä palvelualoilla syntyneen jätteen kokonaismäärä pääkaupunkiseudulla


Aineisto sisältää tiedot pääkaupunkiseudulla syntyneistä yksityisten palvelujen jätteistä vuosina 2008-2010, 2012, 2014 ja 2016. Jätteen määrä on ilmoitettu tonneina, kg/asukas ja tonnia/BKT Meur.​ Data päivitetään joka toinen vuosi. Vuotta 2018 koskevat tiedot julkaistaan vuoden 2020 alussa.

Yksityisten palvelujen jätemääräarviot perustuvat vuosittain kerättäviin jäteraportteihin. Jäteraportteja kerätään muutamilta sadoilta yrityksiltä ja tiedot yleistetään koskemaan koko pääkaupunkiseutua henkilöstötilastojen avulla. Otos yrityksistä vaihtelee vuosittain ja tiedot perustuvat yritysten omiin ilmoituksiin, minkä vuoksi määräarviot saattavat heilahdella ja sisältää epävarmuutta.

​​Yksityiset palvelut sisältävät seuraavat toimialat

 • Autokauppa, korjaamot ja huoltamot
 • Elintarviketukut
 • Muu tukkukauppa
 • Päivittäistavarakauppa
 • Muu vähittäiskauppa
 • Hotellit
 • Ravintolat
 • Ateriapalvelu
 • Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
 • Urheilu
 • Virkistys ja kulttuuri
 • Muut palvelut

Data-aineistot (1)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Lisätietoa lisenssistä
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
 1. https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/avoindata/Sivut/AvoinData.aspx?dataID=33
 2. http://www.pksjatevirrat.fi/
Tietoaineiston tyyppi Open data
Kansainväliset vertailut
Tietoaineiston ylläpitäjä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Ylläpitäjän sähköpostiosoite avoindata@hsy.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://www.hsy.fi/avoindata
comments powered by Disqus