Yläkoulujen saavutettavuus Varsinais-Suomessa 2013

https://geoserver.lounaistieto.fi/geoserver/saavutettavuus/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Tietoaineiston yhteenvedosta

Aineistossa on esitetty Varsinais-Suomen yläkoulujen saavutettavuus tieverkkoa pitkin vuonna 2013. Aineisto on Varsinais-Suomen liiton vuosina 2012–2013 keräämä ja osoitepaikantama, ja Varsinais-Suomen kuntien vuoden 2013 alussa tarkistama aineisto yläkouluista maakunnan alueelta. Yläkoulujen saavutettavuutta on aineistossa kuvattu muutaman kilometrin välein tuotetuin saavutettavuusvyöhykkein, jotka on luotu Digiroad 2011 -aineiston pohjalta.

Lähde: Yläkoulujen saavutettavuus Varsinais-Suomessa 2013

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto WMS
Katettu ajanjakso -
Viimeisin päivitys 18. elokuuta 2023
Luotu 18. elokuuta 2023
SHA256 -