Ylimääräinen verkostopaine

Vesijohtoverkoston ylimääräinen verkostopaine (m) kiinteistöittäin

Aineistossa on esitetty HSY:n vedenjakeluverkoston paineen ja kiinteistön tarvitseman paineen erotus. Mitä suurempi arvo on, sitä enemmän verkostopaine ylittää kiinteistön tarvitseman paineen. Jos arvo on negatiivinen, ei verkostopaine välttämättä riitä kiinteistön tarpeisiin. Ylimääräinen verkostopaine kiinteistössä kasvattaa hanojen virtaamia ja tätä kautta vedenkulutusta sekä voi lisätä verkoston kohinaääniä.

Jos kiinteistöllä on runsaasti ylimääräistä verkostopainetta, voi painetta kiinteistössä alentaa vakiopaineventtiilillä. Jos taas verkostopaine on riittämätön, voi painetta nostaa kiinteistökohtaisella paineenkorotuksella eli pumpulla. Aineisto on yhdistelmä useammasta lähteestä. Verkostopaine kunkin kiinteistön kohdalla on saatu HSY:n vedenjakeluverkoston hydraulisesta mallista. Jos verkostopaine vaihtelee vuorokauden eri aikoina, on ylimääräistä painetta laskettaessa käytetty alinta normaalisti esiintyvää painetta.

Kiinteistökohtainen tarvittava paine on puolestaan laskettu kiinteistöllä sijaitsevan korkeimman rakennuksen kattokoron (korkeusasema merenpinnasta) ja maanpinnan korkotiedon avulla. Kiinteistössä vaadittavan painetason laskennassa käytettiin kaavaa käsikirjasta RIL 237-2-2010, Vesihuoltoverkkojen suunnittelu. Painetasovaatimus laskettiin kiinteistön ylimmän vedenkäyttöpisteen korkeuden ja kiinteistön vesijohtolaitteiden painehäviön summana:

painetasovaatimus H = Hg + b missä Hg on kiinteistön ylimmän vedenkäyttöpisteen korkeus, Hg = katon korkeus (metriä merenpinnasta) – 1m b on kiinteistön vesijohtolaitteiden painehäviö, joka lasketaan seuraavasti: b= 15 + 0,5*n = kalusteiden painehäviö 5 m + tonttivesijohto 1 m + vesimittari 4 m + sisäinen putkisto yksikerroksisessa rakennuksessa 5 m + 0,5 m jokaista lisäkerrosta kohti. Kerroskorkeudeksi oletettiin 3 m.

Näiden avulla saadaan H = (katon korkeus merenpinnasta -1) + 15 + 0,5*(rakennuksen korkeus/3) Aineistossa ylimääräinen paine on esitetty metreinä vesipatsasta ja luokiteltu kymmenen metrin luokkiin. Kymmenen metriä on noin yksi baari painetta.

Aineistossa voi olla virheitä. Siitä syystä tietoon yksittäisen kiinteistön ylimääräisestä verkostopaineesta tulee suhtautua suuntaa-antavana. Mikäli aineiston mukaan ylimääräistä painetta on runsaasti, on asia hyvä varmistaa mittauksin ennen venttiiliasennusta.

Luokittelu alle 0 m Ylimääräistä verkostopainetta ei ole tai verkostopaine on riittämätön kiinteistön tarpeeseen. 0-10 m Ylimääräistä verkostopainetta on alle 10 metriä. Verkostopaine on sopiva kiinteistön tarpeisiin 10-20 m Ylimääräistä verkostopainetta on kymmenestä kahteenkymmeneen metriin. 20-30 m Ylimääräistä verkostopainetta on 20-30 metriin. yli 30 m Ylimääräistä verkostopainetta on yli 30 metriä.

Aineistolinkit (2)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston tyyppi Open data
Kansainväliset vertailut
Ylläpitäjä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Ylläpitäjän sähköpostiosoite Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Ylläpitäjän verkkosivu
Omistaja
Maantieteellinen kattavuus
Lisätietoa verkossa
  Lähde
  Laatija Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
  Laatijan sähköpostiosoite Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
  Päivitystiheys
  Voimassa alkaen
  Voimassa päättyen
  comments powered by Disqus