Tietoaineistot

Löytyi 46 tietoaineistoa

Tuottaja: Vantaan kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Talous ja strategia

 • Kyselyllä kerättiin asukkailta tietoa siitä, miten kaupungin palvelujen koetaan olevan saavutettavissa eri puolilla kaupunkia ja kuinka palvelujen saavutettavuutta voisi parantaa esimerkiksi erilaisia asiointitapoja...

  Kunnat
  XLSX
 • Vantaalla sijaitsevien rakennusten tietoja käyttötarkoituksen ja asuntojen huoneistotyypin mukaan osa-alueittain. Tiedot ovat vuoden alun tietoja (1.1.). Aineisto perustuu Vantaan rakennusvalvonnan rekisteritietoihin....

  Kunnat
  CSV
 • Aineisto sisältää Vantaan kaupungin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot vuodesta 2012 lähtien. Aineistossa on mukana kaikkien Vantaan kaupungin toimialojen, liikelaitosten ja rahastojen...

  Kunnat
  XLSX
 • Aineisto sisältää Vantaan kaupungin tulot ja menot ko. vuosien tilinpäätösten ja talousarvioiden käyttösuunnitelmien mukaan. Aineisto sisältää itse kaupungin sekä sen liikelaitosten ja rahastojen käyttösuunnitelma- ja...

  Kunnat
  XLSX
 • Aineisto sisältää Vantaan kaupungin vuosien 2010-2020 investointien tilinpäätökset ja työohjelmat. Aineisto sisältää kaupungin sekä sen liikelaitosten ja rahastojen investoinnit hankeryhmittäin. Investointeja voidaan...

  Kunnat
  XLSX
 • Excel-tiedosto sisältää Vantaa alueittain -julkaisun tilastotaulukot, jotka päivitetään vuosittain. Vantaa alueittain -julkaisuun on tiiviissä muodossa koottu aikasarjoja tärkeimmistä Vantaan osa-alueita kuvaavista...

  Kunnat
  XLSX
 • Vantaan väestö sisältää tärkeimmät koko kaupunkia ja sen osa-alueita koskevat väestötiedot. Tietoja on muun muassa väestön ikä- ja sukupuolirakenteesta, äidinkielestä, perheistä, asuntokunnista, muuttoliikkeestä ja...

  Kunnat
  XLSX XLS
 • Vantaan asuntokunnat henkilöluvun mukaan alueittain 31.12.1977 alkaen. Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Asuntokuntia ei muodosteta henkilöistä, jotka ovat...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Vantaan asunnot talotyypin ja valmistumisvuoden mukaan 31.12.2011 alkaen. Asunnolla eli asuinhuoneistolla tarkoitetaan keittiöllä, keittokomerolla tai keittotilalla varustettua yhden asuinhuoneen tai useampia...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Vantaan asunnot hallintaperusteen ja huoneistotyypin mukaan 31.12.2002 alkaen. Asunnolla eli asuinhuoneistolla tarkoitetaan keittiöllä, keittokomerolla tai keittotilalla varustettua yhden asuinhuoneen tai useampia...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Vantaan väestö ikäryhmittäin 31.12.1970 alkaen. Kohdejoukko ja rajaus Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämän väestötietojärjestelmän...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Työpaikat Vantaalla (alueella työssäkäyvät) toimialan (TOL 1995) mukaan 31.12.1995-2002. Aineisto sisältää tietoja alueella työssäkäyvistä (työpaikoista) toimialan mukaan. Työpaikkamäärän mittarina käytetään kaikkien...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Vantaan perheväestö lapsen iän mukaan 31.12.1998 alkaen. Perheisiin kuuluvat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevat henkilöt ja heidän naimattomat lapsensa, jompikumpi...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Vantaalla elävänä syntyneet lapset kaupunginosittain vuodesta 1998 alkaen. Väestörekisterikeskus (VRK) kerää keskitetysti kaikki väestönmuutoksia - syntymää, kuolemaa, avioliiton solmimista ja avioeroa sekä...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Vantaan rakennustuotanto 1970-2001 ja uuden käyttöluokituksen mukaan vuosina 1990-2001. Aineisto sisältää valmistuneiden rakennusten lukumäärän, kerrosalan ja tilavuuden pääkäyttötarkoituksen mukaan.

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Vantaan asuntotuotanto talotyypin mukaan vuosina 1970-2001. Aineisto sisältää valmistuneiden asuinhuoneistojen lukumäärän, rakennusten kerrosalan ja huoneistojen pinta-alan.

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Vantaan ruotsinkielinen väestö iän mukaan suuralueittain 31.12.1998 alkaen ja uusin väestöennuste kymmeneksi vuodeksi eteenpäin.

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Vantaan rakennukset käyttötarkoituksen mukaan 31.12.1990-2002.

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Informaatiosektorin työpaikat Vantaalla toimialan (TOL 1995) mukaan 31.12.1998-2001. Aineisto sisältää tietoja alueella työssäkäyvistä (työpaikoista) toimialan mukaan. Työpaikkamäärän mittarina käytetään kaikkien...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Informaatiosektorin työpaikat Vantaalla toimialan (TOL 2002) mukaan 31.12.2002-2007. Aineisto sisältää tietoja alueella työssäkäyvistä (työpaikoista) toimialan mukaan. Työpaikkamäärän mittarina käytetään kaikkien...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).