Tietoaineistot

Löytyi 6 tietoaineistoa

Lähde: External Suositut avainsanat: Meri

  • Aaltohavainnot

    Poijuhavaintoja Suomea ympäröiviltä merialueilta: pintalämpötila sekä aaltopoijuilta myös aaltohavainnot (merkitsevä aallonkorkeus, huipun periodi ja sitä vastaavat tulosuunta sekä suunnan hajonta)

    Koko maa
  • Jäähavainnot

    Aineisto sisältää jäähavaitsijoiden mereltä 1-3 kairanreiästä mittaaman jäänpaksuuden keskiarvot sekä jään päällä olevan lumen syvyyden keskiarvot.

    Koko maa
  • Meriveden korkeusennuste

    Aineisto sisältää Ilmatieteen laitoksen tuottaman uusimman merivedenkorkeuden ennusteen kaksi vuorokautta eteenpäin. Ennuste on laadittu 14 paikalle Suomen rannikolla teoreettisen keskiveden suhteen ja...

    Koko maa
  • Merijääennustedata HELMI

    Ilmatieteen laitoksen talvikautena tuottama kahden vuorokauden ennuste merijäiden liikkeistä. Painopisteet liikenopeuksissa, jään valliintumisessa, railojen avautumisessa ja puristustilanteissa. Merijääennuste...

    Koko maa
  • Aaltoennustedata WAM

    Mallista saadaan mm. merkitsevän aallonkorkeuden ja -suunnan tuntiarvokentät.

    Koko maa
  • Meriveden korkeushavainnot

    Laatutarkastettu aineisto mareografeilla tehdyistä vedenkorkeushavainnoista suhteessa teoreettiseen keskiveteen ja N2000-korkeusjärjestelmässä.

    Koko maa
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).