Löytyi 4 tietoaineistoa

Aihe: autot
 • Ajoneuvojen avoin data Suosittu

  0 kommenttia
  Ajoneuvojen avoin data 4.9 -aineisto sisältää kaikkien liikennekäytössä olevien ajoneuvojen rekisteröinti-, hyväksyntä- ja teknisiä tietoja Trafin ylläpitämästä ajoneuvoliikennerekisteristä. Uusina tietoina aineistossa ovat variantti- ja versio-tiedot.
 • Helsinki: Liikenne ja matkailu

  0 kommenttia
  Helsingin tilastollisen vuosikirjan 2016 liikennettä ja matkailua käsittelevä osio. Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot Joukkoliikenne Helsingissä 2005–2015 Joukkoliikenteen kustannukset ja tuotot 2005–2015 Joukkoliikenne Helsingissä, Tampereella ja Turussa 2014–2015 Liikenteen volyymi syyskuussa 2014–2015 Henkilöliikenteen matkustajamäärät niemen rajalla 1995–2015 Helsingissä...
 • Pääkaupunkiseudun autonomistajuustiedot

  0 kommenttia
  Aineisto sisältää Helsingin, Espoon ja Kauniaisten autonomistajuustietoja vuosilta 2000, 2002, 2005, 2007, 2010, 2012 ja 2013. Tuotettu aineisto perustuu Suomen ympäristökeskuksen YKR-aineistoon. Laskettujen tietojen aluejaot vaihtelevat kaupungista riippuen: Helsingissä jako perustuu peruspiireihin ja Espoossa sekä Kauniaisissa tilastoaluejakoon. Aineisto on muodostettu seuraavasti: 1 Eroteltu...
 • Liikenteen päästöt pääkaupunkiseudulla

  0 kommenttia
  Aineisto sisältää tiedot pääkaupunkiseudun liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä liikennemuodoittain (raideliikenne, laivat ja veneet, kuorma-autot, linja-autot, pakettiautot, henkilöautot, lentoliikenteen nousut ja laskut) vuosina 1990 ja 2000-2013. Tiedot sisältävät koko pääkaupunkiseudun päästöt yhteenlaskettuna sekä erikseen kaupunkikohtaiset tulokset.
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).