Löytyi 7 tietoaineistoa

Avainsanat: vammaispalvelut

 • Kuuden suurimman kaupungin vammaispalvelujen vertailu

  Vammaispalvelujen sosiaalihuollon asiakasmäärät, suoritteet ja kustannukset Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa vuodesta 2004 alkaen. Kuuden suurimman kaupungin vammaispalvelujen asiakasmäärien, suoritteiden ja kustannusten tarkastelut rajautuvat pääasiallisesti vammaispalvelulain (380/1987) mukaisiin palveluihin ja tukitoimiin. Tietoja kootaan lisäksi sosiaalihuoltolain (710/1982)...
 • Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja

  Vantaan kaupungin tilastollista vuosikirjaa on julkaistu kaupungiksi tulovuodesta 1974 lähtien. Vuosikirja on luonteeltaan kokoomateos, jossa pyritään mahdollisimman kattavasti kuvaamaan Vantaata ja vantaalaisia tilastoin. Julkaisu on kokonaan kaksikielinen ja jokaisen tilastotaulukon lopussa on lähdeviite. Pakatut Excel-taulukkopaketit koostuvat aiheen mukaisista Excel-työkirjoista. Vuosien...
 • Helsinki: Sosiaalinen hyvinvointi

  Helsingin tilastollisen vuosikirjan 2017 sosiaalista hyvinvointia käsittelevä osio. Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot Lastensuojelu 1995–2016 Perheneuvola 1995–2016 Lapsiperheiden kotipalvelu 1995–2016 Lapsen huolto ja elatus 1995–2016 Kelan lapsiperhe-etuudet 1995–2016 Vammaisten palvelut ja taloudellinen tuki sekä sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut 1995–2016...
 • Helsinki: Terveyspalvelut ja terveydentila

  Helsingin tilastollisen vuosikirjan 2017 terveyspalveluita ja terveydentilaa käsittelevä osio. Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot Kaupungin järjestämiä (itse tuotetut ja ostetut) terveydenhuoltopalveluja käyttäneet henkilöt 2000–2016 Kaupungin järjestämien (itse tuotetut ja ostetut) avohoidon palveluiden käyttö 2010–2016 Kaupungin järjestämiä (itse tuotetut ja ostetut) laitoshoidon...
 • Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatilastot

  Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatilastot sisältää toimialan keskeiset asiakasmäärä- ja suoritetiedot vuodesta 2010 alkaen. Eri Excel-tiedostoissa olevat vuodet eivät kaikilta osin ole verrattavissa toisiinsa. Aineisto sisältää erikoissairaanhoidon, terveyspalvelujen, perhepalvelujen, vanhus- ja vammaispalvelujen sekä suun terveydenhuollon liikelaitoksen toimintatilastot...
 • Helsingin sosiaalitoimen suoritetietoja

  Aineistoon on kerätty Helsingin kaupungin sosiaalitoimen suoritetietoja vuodesta 2012 alkaen. Tiedot on esitetty asiakkaista, suoritteista (käynti, kontakti, asumisvuorokausi, hoitovuorokausi, työpäivä ym.) ja paikoista eriteltyinä omaan ja ostopalveluun. Tiedot on esitetty koko kaupungin osalta. Tietojen luokittelu noudattaa pääsääntöisesti sosiaaliviraston palveluluokitusta kyseiseltä...
 • Oulussa vammaisten taloudelliset tukitoimet 2011-2015

  Aineisto sisältää Oulun kaupngin järjestämien vammaisten taloudellisten tukitoimien määrät vuosilta 2011-2015.
  XLSX
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).