Löytyi 449 tietoaineistoa

None: Helsinki

 • Helsingin nimistö

  Aineisto sisältää Helsingin virallisen paikannimistön eli asemakaavoissa vahvistetut nimet kaduille, puistoille ja muille yleisille alueille. Nimet ovat suomeksi ja ruotsiksi. Nimiin on liitetty nimeämisperustelut ja muuta mahdollista lisätietoa kuten aiempi nimi ja muutokset kirjoitusasussa. Lisäksi aineistossa on kaupungin hallinnollisen aluejaon mukaisten alueiden nimet (kaupunginosat,...
 • Helsinki-kanava Open Data

  Helsinki-kanavan http://www.helsinkikanava.fi videot ja metadata tarjolla avoimen ohjelmointirajapinnan kautta. Helsinki-kanava tarjoaa verkkolähetyksiä muun muassa Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksista, Ylipormestarin asukasilloista ja Nuorten ääni -kokouksista. Tilaisuuksia voi seurata Helsinki-kanavan sivuilla sekä suorina lähetyksinä että tallenteina. Lisätietoja ja käytöehdot...
 • MyHelsinki Open API – paikat, tapahtumat ja aktiviteetit

  MyHelsinki Open API on Helsinki Marketingin ylläpitämä avoin rajapinta, joka tarjoaa ajantasaista tietoa Helsingin sekä pääkaupunkiseudun paikoista, tapahtumista sekä aktiviteeteista. API:n toivotaan lisäävän avoimen datan käyttöastetta niin kaupallisissa kuin kaupunkikehityksellisissä käyttötarkoituksissa. MyHelsinki Open API kokoaa dataa kolmesta tietolähteestä, joiden data on...
 • Helsingin oppikoulujen 1. ja 2. luokalle otetut oppilaat lukuvuosina 1925/26-...

  Sisältää tietoa Helsingin oppikoulujen 1. ja 2. luokalle otettujen oppilaiden määristä lukuvuosittain lukuvuosina 1925/26-1960/61. Huomioitavaa 1945/46a: Kanta-Helsinki. 1945/46b: koko Helsingin alue (kanta-Helsinki ja siihen yhdistetty liitosalue). Vuosien 1933/34-1966/67 tiedot kohdistuvat helmikuun 1. päivään. Oppikouluun otetut oppilaat: Lukuvuoteen 1953/54 saakka 1. ja 2. luokalle...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin seudun asunnot talotyypin ja hallintaperusteen mukaan 31.12.2003-

  Helsingin seudun asunnot talotyypin, hallintaperusteen ja käytössäolotilanteen mukaan 31.12.2003 alkaen. Aineisto sisältää asuntojen lukumäärän talotyypin, hallintaperusteen ja äytössäolotilanteen mukaan 31.12. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä,...
  PC-AXISPXWEB
 • Kuolleet kuolemansyyn mukaan 10000 asukasta kohden Helsingissä 1988-1995

  Aineisto sisältää tietoa kuolleista kuolemansyyn mukaan 10 000 asukasta kohden vuoden 1987 lääkintöhallituksen tautiluokituksen mukaan Helsingissä vuosina 1988-1995. Luvut eivät ole ikävakioituja. Lähteet v. 1988: Tilastollinen vuosikirja 1991 (taulukko 2.26) v. 1990: Tilastollinen vuosikirja 1992 (taulukko 2.26) v. 1991: Tilastollinen vuosikirja 1993 (taulukko 2.26) v. 1992-93: Tilastollinen...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin seudun työllinen työvoima toimialaluokitus (TOL) 2008 mukaan

  Helsingin seudun työllinen työvoima toimialan (TOL 2008), sukupuolen ja iän mukaan 31.12.2007 alkaen. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Lisäksi löytyy koko maan tieto. Helsingin seutu on asunto- ja...
  PC-AXISPXWEB
 • Elinkustannusindeksi ja rahanarvonkerroin keskimääräisten kuukausivuokrien de...

  Aineisto sisältää elinkustannusindeksin ja rahanarvonkertoimen mm. Helsingin historialliset tilastot -aineistojen keskimääräisten kuukausivuokrien deflatoimiseksi. Aineisto linkittyy muiden asuntojen keskimääräisiä kuukausivuokria tarkastelevien aineistojen kanssa; lähteet ja huomautukset liittyvät kaikkiin näihin aineistoihin. Huomioitavaa Elinkustannusindeksi 1914:1-6=100. Vuodet 1921-2003...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin seudun tulomuuttajat koulutusasteen ja sukupuolen mukaan

  Helsingin seudun tulomuuttajat koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuodesta 2005 alkaen. Aineisto sisältää kuntien välisen muuton (lähtömuutto, tulomuutto) sekä myös maahan ja maasta muuttaneet koulutusasteen ja sukupuolen mukaan. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava,...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin seudun työllinen työvoima vanhan elinkeinoluokituksen mukaan 1980-87

  Helsingin seudun työllinen työvoima vanhan elinkeinoluokituksen mukaan 31.12.1980-1987. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kahdeksan kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo Tuusula ja Vihti. Lisäksi löytyy koko maan tieto. Helsingin seutu on asunto- ja työmarkkina-alue. Kohdejoukko ja...
  PC-AXISPXWEB
 • Teollisuuden työpaikat ja työntekijät Helsingissä 1884-1965

  Aineisto sisältää tietoa teollisuuden työpaikoista ja työntekijöistä Helsingissä vuosina 1884-1965. Huomioitavaa Työpaikalla tarkoitetaan, ainakin vuodesta 1909 lähtien, jokaista tehdasta tai tehtaanosastoa, jossa harjoitetaan ainoastaan yhtä teollisuuden lajia. Työntekijät- muuttuja sisältää työnjohtajat ja konttorihenkilökunnan vuosilta 1884-1908 (tilastollinen vuosikirja 1915, s. 295),...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin keskiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan 1935-1961

  Aineisto sisältää tietoa Helsingin keskiväkiluvusta iän ja sukupuolen mukaan vuosilta 1935-1961. Keskiväkiluvun määritelmä Tietyn vuoden keskiväkiluku on kahden peräkkäisen vuoden väkilukujen keskiarvo. Kun tilastovuodelle lasketaan jotakin ilmiötä kuvaava suhdeluku, yleensä ko. ilmiön tapahtumien määrä suhteutetaan juuri tapahtumalle alttiina olevan väestön tai väestön osan keskiväkilukuun....
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin seudun työllinen työvoima iän ja sukupuolen mukaan

  Helsingin seudun työllinen työvoima iän ja sukupuolen mukaan 31.12.1980 alkaen. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen sekä vuodesta 2000 alkaen 10 kehyskuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Lisäksi löytyy koko maan tieto. Sarjassa on Mäntsälän ja Pornaisten...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsinki: Muuttaneet alueittain ja ikäryhmittäin 1998-

  Helsinki: Muuttaneet (tulo- ja lähtömuutto) alueittain ja ikäryhmittäin vuodesta 1998 alkaen. Muuttujan 'Muuttosuunta' luokitusten selitykset: Kuntaan muuttaneet = Alueelle kunnan ulkopuolelta muuttaneet Sisäinen tulomuutto = Alueelle kunnasta muuttaneet, mukaan lukien alueen sisäiset muutot Kunnasta muuttaneet = Alueelta kunnan ulkopuolelle muuttaneet Sisäinen lähtömuutto = Alueelta kuntaan...
  PC-AXISPXWEB
 • Seudullinen tilastorajapinta

  Seudullinen tilastorajapinta PX-Web API mahdollistaa Helsingin seudun aluesarjat -tilastokannassa olevien tilastotietojen hakemisen koneellisesti eri tiedostomuodoissa mm. xlsx, csv, json ja json-stat. Aluesarjat-tilastokannassa on tilastollisia aikasarjoja useista alueellisista ilmiöistä. Tilastot ovat pääosin vuositasoisia, pisimmät väestösarjat alkavat vuodesta 1962. Tietokanta muodostuu...
 • Helsingin henkikirjoitettu väestö kaupunginosittain 1.1.1875-1960

  Aineisto sisältää tietoa Helsingin henkikirjoitetusta väestöstä kaupunginosittain ajanjaksolta 1.1.1875-1960. Huomioitavaa Yleistä Ensimmäiset nykyisistä kaupunginosista syntyivät 1800-luvulla, kun Helsingille alettiin laatia asemakaavoja. Helsingin kaupunginosat saivat viralliset nimet v. 1959, sitä ennen kaupunginosilla oli epäviralliset kutsumanimet ja viralliset kaupunginosan numerot....
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin seudun asunnot talotyypin ja rakennusvuoden mukaan 31.12.2011-

  Helsingin seudun asunnot talotyypin ja rakennusvuoden mukaan 31.12.2011 alkaen. Aineisto sisältää asuntojen lukumäärän talotyypin ja rakennusvuoden mukaan. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo Tuusula ja Vihti....
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin seudun väkiluku ikäryhmittäin 1.1.1976-

  Helsingin seudun väkiluku sukupuolen ja iän mukaan 1.1.1976 alkaen. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo Tuusula ja Vihti. Helsingin seutu on asunto- ja työmarkkina-alue. Kohdejoukko ja rajaus Väestöllä tarkoitetaan...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin kaupungin kansakoulujen oppilaat lukuvuosina 1896/97-1976/77

  Aineisto sisältää tietoa Helsingin kaupungin kansakoulujen oppilasmääristä lukuvuosittain lukuvuosina 1896/97-1976/77. Huomioitavaa Kansakouluihin sisältyy Wiaporin kansakoulu lukuvuoteen 1904/05 asti, jolloin sen toiminta päättyi. Oppilaiden lukumääristä lukuvuosina 1891/92, 1892/93 ja 1894/95 puuttuu tietoja jatkokouluista. Poikkeuksellisten olosuhteiden takia lukuvuosi 1939/40 kesti...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin kaupungin henkilöstö 1914-1998

  Aineisto sisältää tietoa Helsingin kaupungin henkilöstömääristä työsuhteen tyypin mukaan. Huomioitavaa V. 1986-87: määräaikaiset-muuttujasta on poistettu henkilöt, joilla ei ole säännöllistä palkanmaksupäivää. V. 1914 ja -21: vahtimestareita ja siivoojia ei ole otettu huomioon. V. 1989-94: henkilöstö tarkoittaa väh. 19 viikkotyötuntia tekeviä henkilöitä. V. 1986-88: henkilöstö tarkoittaa...
  PC-AXISPXWEB
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).