Data-aineistot

Suositut avainsanat: Lieju geoscientificInformation Suomi Sedimentit Lisenssi: Other Tuottajat: Geologian tutkimuskeskus

Löytyi 2 tietoaineistoa

  1:250 000 happamien sulfaattimaiden aineisto sisältää vuodesta 2009 lähtien tuotettua aineistoa happamien sulfaattimaiden esiintymisestä ja ominaisuuksista Suomen rannikkoalueilta ja rannikkoalueiden valuma-alueilta...

  Koko maa
  HTML

  Maaperä 1:200 000 (maalajit) sisältää vuosien 2002-2009 aikana tuotettua aineistoa koko Suomen alueelta. Aineistoa voidaan käyttää seutusuunnittelussa, maanpuolustuksessa, maannoskartoituksessa (EU) ja erilaisissa...

  Koko maa
  HTML
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).