Tietoaineistot

Löytyi 9 tietoaineistoa

Suositut avainsanat: kokonaisarkkitehtuuri

 • Tämän määrittelyn on laatinut opetus- ja kulttuuriministeriön asettama tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumi (asettamispäätös OKM/13/040/2019). Viitearkkitehtuurin tarkoitus on kartoittaa ja identifioida...

  Koko maa
  PDF
 • Tämä dokumentti kuvaa SAPA-palvelukokonaisuuden ratkaisuarkkitehtuurin, joka määrittää palvelukokonaisuuden toiminnalliset tarpeet, hahmottaa toiminnan suhteen ohjaaviin arkkitehtuureihin ja tunnistaa...

  Yritys
  PDF
 • Suosituksessa on listattu kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset, jotka tuotetaan noudattaen erillisessä suosituksessa kuvattua kokonaisarkkitehtuurimenetelmää (JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja...

  Koko maa
 • VM:n kokonaisarkkitehtuurivalmennusten materiaalit 2017

  Koko maa
  PPTX PDF
 • Tämä markkinaselvitys tehtiin valtiovarainministeriön toimeksiannosta tarkoituksenaan kerätä tietoa sähköisen arkistoinnin nykytilasta ja ennakoidusta tulevasta kehityksestä Suomen jul-kishallinnossa. Selvityksessä...

  Koko maa
  PDF
 • Työsuojelun kohdealue on osa terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuria, josta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Työsuojelun kohdealueen toimintaan ja tiedonhallintaan vaikuttavat sosiaali- ja...

  Koko maa
  PDF
 • Koulutusmateriaalit 2016 järjestetystä kokonaisarkkitehtuurikoulutuksesta

  Koko maa
  PPTX
 • Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri on paikkatiedon kansallista yhteentoimivuutta ja yhteiskäyttöä edistävä tavoitetilakuvaus ja kehittämissuunnitelma. Se kuvaa paikkatiedon hallinnan, jalostamisen ja...

  Koko maa
  PPTX PDF XLSX
 • Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri on kuvaus nykytilasta vuonna 2015 sekä keskeisimpien kehittämiskohteiden kuvaus. Terveyden ja hyvinoinnin kokonaisarkkitehtuuri jakautuu useaan...

  Koko maa
  PDF
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).