Tietoaineistot

Löytyi 73 tietoaineistoa

Suositut avainsanat: standardit Tietoaineisto: Interoperability Tools

 • Talousraportoinnin standardointisalkku määrittelee standardit ja muut määritykset sekä suositeltavat toimintamenetelmät talousraportoinnin kehittämiseen sekä siihen liittyvään tiedonkeruuseen julkishallinnossa....

  Koko maa
 • Standardisalkku on osa Kansallisen digitaalisen kirjaston kokonaisarkkitehtuuria. Kokonaisuudessaan arkkitehtuuri on julkaistu verkossa: http://www.kdk.fi/fi/kokonaisarkkitehtuuri. Kansallisen digitaalisen kirjaston...

  Koko maa
  PDF
 • YSOn on tarkoitus toimia rakenteellisena mallina yleisen ja erikoisalojen ontologioiden välillä (31.08.2011)

  Koko maa
  HTML
 • Yleinen suomalainen asiasanasto (YSA) on kaikki tieteen- ja tiedonalat kattava yleissanasto, joka sisältää eri alojen yleisimmät termit. Sisältö päivittyy päivittäin. (31.08.2011)

  Koko maa
  HTML
 • XSLT (lyhenne sanoista Extensible Stylesheet Language Transformations) on XML-pohjainen merkintäkieli XML-tiedostojen muunnoksiin.(31.08.2011)

  Koko maa
  HTML
 • XQuery on W3C:ssä kehitetty funktionaalinen kyselykieli. XQuery on tarkoitettu XML-datan käsittelyyn.

  Koko maa
  HTML
 • This specification defines the XML Pointer Language (XPointer), the language to be used as the basis for a fragment identifier for any URI reference that locates a resource whose Internet media type is one of...

  Koko maa
  HTML
 • XPath (lyhenne sanoista XML Path Language) on ei-XML-pohjainen kieli XML-dokumenttien osien osoittamiseen ja XML-dokumentin rakenteeseen perustuvan tiedon luontiin. XPath-kieli perustuu XML-dokumentin puumuotoiseen...

  Koko maa
  HTML
 • Namespace-määrittely lisää XML:ään monista ohjelmointikielistä tutun nimiavaruuden käsitteen. Käytännössä tällä tarkoitetaan määritteen tai elementin nimen eteen lisättävää tunnistetta, jonka avulla määrite tai...

  Koko maa
  HTML
 • XMLdsig specifies XML digital signature processing rules and syntax. XML Signatures provide integrity, message authentication, and/or signer authentication services for data of any type, whether located within the XML...

  Koko maa
  HTML
 • XML (Extensible Markup Language) on merkintäkieli tai standardi, jolla tiedon merkitys on kuvattavissa tiedon sekaan. XML-kieltä käytetään sekä formaattina tiedonvälitykseen järjestelmien välillä että formaattina...

  Koko maa
  HTML
 • Teknologia, jolla voidaan kuvata XML-dokumenttien rakenne. XML-skeemoilla sanasto voidaan kuvailla sillä tarkkuudella, että myös tietokoneet ymmärtävät sen. (31.08.2011)

  Koko maa
  HTML
 • XMI is a model driven XML Integration framework for defining, interchanging, manipulating and integrating XML data and objects. XMI-based standards are in use for integrating tools, repositories, applications and data...

  Koko maa
  HTML
 • XLink (Extensible Linking Language) on XML-dokumenttien tehokasta ulkoista linkitystä varten tuotettu kieli. XLink on W3C-spesifikaatio ja se mahdollistaa esimerkiksi ristiin- ja taaksepäin viittaukset. XLinkissä on...

  Koko maa
  HTML
 • WSDL on W3C:n määrittämä XML-perustainen kieli, jolla kuvataan tietoverkossa tarjolla oleva web-teknologioihin perustuva palvelu, eli Web Service. (31.08.2011)

  Koko maa
  HTML
 • SOA-mallissa palvelukokonaisuuden kuvaamiseen ja hallintaan käytetään usein XML-kieleen pohjautuvaa BPEL-kieltä (Business Process Execution Language). BPEL-kielellä kuvataan yrityksen liiketoimintaprosesseja...

  Koko maa
  HTML
 • Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines [WCAG] 2.0) kattaa laajan joukon suosituksia, joiden avulla verkkosisällön saavutettavuutta voidaan parantaa. Näiden ohjeiden noudattaminen...

  Koko maa
  HTML
 • Tietoturvallisuuden riskien hallinta (31.08.2011)

  Koko maa
  HTML
 • SOAP-protokollaa käytetään sovellus-sovellus -rajapinnoissa proseduurien etäkutsujen toteuttamiseen. (31.08.2011)

  Koko maa
  HTML
 • SKOS is an area of work developing specifications and standards to support the use of knowledge organization systems (KOS) such as thesauri, classification schemes, subject heading systems and taxonomies within the...

  Koko maa
  HTML
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).