Tietoaineistot

Löytyi 138 tietoaineistoa

Suositut avainsanat: väestö

 • Väestölaskenta-tietokantaan on koottu yhdeksi tietokokonaisuudeksi vuosien 1987–2010 väestölaskentojen noin 60 keskeistä muuttujaa.

  Koko maa
  XLSX, CSV, JSON, JSON-STAT, PX
 • Tilastotietoja Turun kaupungin osa-aluettain. Aineisto sisältää aluejaot: koko kaupunki (853 Turku) ja pienalueet (853+kuusi numeroa). Alkuperäiset aineistot on tuottanut Tilastokeskus. Turun kaupungin avoimen datan...

  Kunnat
  PX JSON-STAT
 • Väestötietojärjestelmästä on poimittu suosituimpia etunimiä koskevat nimiluettelot syntymävuosittain (1969-2019) ja kunnittain. Joka kunnan osalta on kerrottu vuosittain yksi suosituin naisen nimi ja yksi suosituin...

  Koko maa
  XLSX CSV
 • Aineisto sisältää tietoja Helsingin väestöennusteesta äidinkielen ja iän mukaan. Alueittaisessa ennusteessa ikärakennetiedot julkaistaan 1-vuotisryhmittäin alle 20-vuotiaista ja 5-vuotisryhmittäin näitä vanhemmista....

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Helsingin ulkomaalaistaustainen väestö sukupuolen ja taustamaan mukaan vuodesta 2017 alkaen. Sisältää tietoja kunnassa vakituisesti asuvasta väestöstä ikäryhmittäin. HUOM Ulkomaalaistaustainen-käsitteen määrittely...

  Kunnat
  XLSX
 • Ulkomaan kansalaiset Helsingissä kansalaisuuden sekä syntymäalueen ja sukupuolen mukaan vuodesta 2017 alkaen. Sisältää tietoja kunnassa vakituisesti asuvasta väestöstä ikäryhmittäin. Kohdejoukko ja rajaus Väestöllä...

  Kunnat
  XLSX
 • Helsingin tilastollinen vuosikirja antaa monipuolisen tilastotietoihin perustuvan kuvauksen Helsingistä ja helsinkiläisistä. Helsinki-tiedon ohella vuosikirjassa esitetään tietoja pääkaupunkiseudulta, Helsingin...

  Kunnat
  XLS
 • Tilastotietoja koottuna Oulun kaupungin hyvinvointialueittain 31.12.2014.

  Kunnat
  XLSX
 • Helsingin tilastollisen vuosikirjan väestöä käsittelevä osio. Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot Helsingin väestö 1.1.1875– Helsingin väestö iän ja sukupuolen mukaan 1.1.1980– Väestö 1.1.1990– sekä...

  Kunnat
  XLS
 • Helsingin tilastollisen vuosikirjan pohjoismaisia suurkaupunkeja (Helsinki, Tampere, Oulu, Turku, Tukholma, Göteborg, Malmö, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kööpenhamina, Aalborg, Odense, Århus, Reykjavik)...

  Kunnat
  XLS
 • Helsingin tilastollisen vuosikirjan Baltiaa ja Pietaria käsittelevä osio. Kaupungit: Tallinna (Viro), Riika (Latvia), Vilna (Liettua) ja Pietari (Venäjä). Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot Pinta-ala ja...

  Kunnat
  XLS
 • Aineisto sisältää tietoa Helsingin henkikirjoitetusta väestöstä kaupunginosittain ajanjaksolta 1.1.1875-1960. Huomioitavaa Yleistä Ensimmäiset nykyisistä kaupunginosista syntyivät 1800-luvulla, kun Helsingille...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Aineisto sisältää kokonaishedelmällisyysluvut ja yleiset hedelmällisyysluvut Helsingissä 1936-2013: viiden vuoden keskiarvoja 1936-65 ja vuosittaista tietoa 1966-2013. Kokonaishedelmällisyysluku kertoo, montako lasta...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Aineisto sisältää tietoa Helsingin keskiväkiluvusta iän ja sukupuolen mukaan vuosilta 1935-1961. Keskiväkiluvun määritelmä Tietyn vuoden keskiväkiluku on kahden peräkkäisen vuoden väkilukujen keskiarvo. Kun...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Aineisto sisältää tietoa ikäryhmittäisistä hedelmällisyysluvuista Helsingissä 1936-2013: viiden vuoden keskiarvoja 1936-65 ja vuosittaista tietoa 1966-2013. Ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut kertovat tietyn ikäisten...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Aineisto sisältää tietoa Helsingin väkiluvusta iän ja sukupuolen mukaan vuosilta 1900-1961. Huomioitavaa Lähteistä: Vuosien 1900, 1910 ja 1920 väestölaskentatiedot, todella läsnä ollut väestö, vuosien 1930 ja 1950...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Aineisto sisältää tietoa Helsingin väkiluvusta 1.1.1875-1993 ja vuodenvaihteissa 1993/94-2013/14. Lähteenä 1875-1984 henkikirjat, 1985-1994 Helsingin väestötietojärjestelmä ja 1995 alkaen Tilastokeskus. Huomioitavaa...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Aineisto sisältää tietoa Helsingin tulo- ja lähtömuutosta lääneittäin vuosina 1911-1994: mistä läänistä muutettiin pois, mihin lääniin muutettiin. Huomioitavaa 1 Tietoja tulkittaessa on otettava huomioon muutokset...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Aineisto sisältää tietoa Helsingin väestön ammatissa toimivuudesta sukupuolen mukaan vuosina 1870-1930. Huomioitavaa Ammatissa toimivuuden käsitteestä: ”Väestö on esillä olevassa julkaisussa, samaten kuin...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Aineisto sisältää tietoa Helsingin väestöstä elinkeinoryhmittäin vuosilta 1870-1930. Huomioitavaa Ammattiryhmitystä ei eri väestölaskennoissa ole toimitettu täysin yhdenmukaisesti. Muut ammatit-ryhmään v. 1900 ja...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).