Rajaukset
energiantuotanto energiankulutus päästöt kaukolämpö

Löytyi 1 tietoaineisto

    Aineisto sisältää tiedot pääkaupunkiseudun kaukolämmön päästöistä sektoreittain (kotitaloudet, palvelut ja julkinen sektori, teollisuus) vuosina 1990 ja 2000-2022. ​ Omilla välilehdillään ovat tiedot pääkaupunkiseudun...

    Kunnat
    XLSX