Rajaukset
Valtioneuvoston kanslia

Löytyi 1 tietoaineisto

    Ruotsinkielinen lakikieli (Slaf) – sanasto sisältää suomenkielisissä lakiteksteissä usein esiintyviä sanoja, ilmauksia ja fraaseja sekä suositukset näiden ruotsinkielisiksi vastineiksi. Sanasto sisältyy käsikirjaan...

    Koko maa
    PDF
    TBX, XML