Löytyi 202 tietoaineistoa

 • Solmitut ja purkautuneet avioliitot Helsingissä 1896-1998

  Aineisto sisältää tietoa solmituista ja purkautuneista avioliitoista Helsingissä vuosina 1896-1998. Avioituvuus ‰: 1000 keskiväkiluvun asukasta kohti. Avioituneisuus (avioituneisuusluku) osoittaa tietyn kauden, yleensä vuoden, aikana solmittujen avioliittojen, vihkimisten, suhteellisen määrän väestön tai väestönosan keskuudessa. Avioerolainsäädäntö muuttui v. 1988, jolloin avioeron saanti...
  Avoin data PC-AXISPXWEB 
 • Helsingin väestö ja ruotsinkieliset 1.1.1992 alkaen sekä väestöennuste alueit...

  Aineisto sisältää tietoja Helsingin väestöennusteesta äidinkielen ja iän mukaan. Alueittaisessa ennusteessa ikärakennetiedot julkaistaan 1-vuotisryhmittäin alle 20-vuotiaista ja 5-vuotisryhmittäin näitä vanhemmista. Merkintöjen selitykset .. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi; . (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi; 0 (nolla), suure pienempi...
  Avoin data PC-AXISPXWEB 
 • Helsingin väestö elinkeinoryhmittäin 1870-1930

  Aineisto sisältää tietoa Helsingin väestöstä elinkeinoryhmittäin vuosilta 1870-1930. Huomioitavaa Ammattiryhmitystä ei eri väestölaskennoissa ole toimitettu täysin yhdenmukaisesti. Muut ammatit-ryhmään v. 1900 ja varsinkin v. 1910 on luettu suurehko määrä henkilöitä, jotka oikeastaan kuuluisivat johonkin edelliseen ryhmään. Lisäksi valtionrautateiden sekä postin, lennätinlaitoksen ym....
  Avoin data PC-AXISPXWEB 
 • Kuolleet kuolemansyyn mukaan 10000 asukasta kohden Helsingissä 1891-1950

  Aineisto sisältää tietoa kuolleista kuolemansyyn mukaan 10 000 asukasta kohden Helsingissä vuosina 1891-1950. Luvut eivät ole ikävakioituja. Huomioitavaa Vanhuudenkuolio (gangraena senilis) sisältyy vanhuuden taudit (morbis senectutis) -luokkaan v. 1930 lähtien, aikaisemmin se vietiin verenkiertoelinten taudit (morbi organorum circulationis) -ryhmään. Kuolemansyy tuntematon -luokkaan...
  Avoin data PC-AXISPXWEB 
 • Kuolleet kuolemansyyn mukaan 10000 asukasta kohden Helsingissä 1951-1968

  Aineisto sisältää tietoa kuolleista kuolemansyyn mukaan 10000 asukasta kohden vuoden 1948 kansainvälisen kuolemansyynimistön mukaan Helsingissä vuosina 1951-1968. Luvut eivät ole ikävakioituja. Lähteet V. 1951-56: Tilastollinen vuosikirja 1957 (taulukko 65) V. 1957-60: Tilastollinen vuosikirja 1961 (taulukko 56) V. 1961-66: Tilastollinen vuosikirja 1967 (taulukko 53C) V. 1967-68: Tilastollinen...
  Avoin data PC-AXISPXWEB 
 • Helsingin työväestön asunto-olot vuonna 1900; asuntojen varustelutaso

  Helsingin työväestön asunto-olot vuonna 1900; sisältää tietoa asuntojen lukumäärästä asuntojen varustelutason (mm. kakluuni, hellakakluuni, hella, tulipesä/tulisija, vesijohto, kaivo, vesitynnyri pihalla) mukaan kaupunginosittain. Tutkimuksen tiedot kerättiin 10 419 asunnosta, joissa asui 45 947 asukasta kattaen noin 49 % Helsingin koko väestöstä. Huomioitavaa Alueeseen Sörnäinen on luettu...
  Avoin data PC-AXISPXWEB 
 • Ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut Helsingissä 1936-2013

  Aineisto sisältää tietoa ikäryhmittäisistä hedelmällisyysluvuista Helsingissä 1936-2013: viiden vuoden keskiarvoja 1936-65 ja vuosittaista tietoa 1966-2013. Ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut kertovat tietyn ikäisten naisten synnyttämien lasten ja vastaavan ikäisten naisten suhdeluvun. Huomioitavaa Vuotta 1970 aiemmissa hedelmällisyysluvuissa on pientä virhettä, sillä syntyneiden...
  Avoin data PC-AXISPXWEB 
 • Kuolleet kuolemansyyn mukaan 10000 asukasta kohden Helsingissä 1969-1985

  Aineisto sisältää tietoa kuolleista kuolemansyyn mukaan 10 000 asukasta kohden vuoden 1969 lyhyen kansainvälisen kuolemansyynimistön mukaan Helsingissä vuosina 1969-1985. Luvut eivät ole ikävakioituja. Lähteet v. 1969-70: Tilastollinen vuosikirja 1972 (taulukko 15B) v. 1971: Tilastollinen vuosikirja 1974 (taulukko 16B) v. 1972-73: Tilastollinen vuosikirja 1975 (taulukko 13B) v. 1974-75:...
  Avoin data PC-AXISPXWEB 
 • Naisten ja miesten täydellinen elinajantaulu, km. jäljellä oleva elinaika Hel...

  Aineisto sisältää naisten ja miesten täydellisen elinajantaulun, keskimääräinen jäljellä oleva elinaika Helsingissä 1941-2005. Elinajanodotteella tarkoitetaan jäljellä olevien elinvuosien määrää olettaen, että kuolleisuus pysyy ennallaan kaikissa ikäryhmissä. Huomioitavaa Elinaika = keskimääräinen jäljellä oleva elinaika. Vuosien 1950-53 ja 1941-45 keskimääräiset elinajanodotteet perustuvat...
  Avoin data PC-AXISPXWEB 
 • Helsingin nuoret alueittain

  Helsingin Nuoret alueittain -julkaisujen tilastotaulukot. Nuoret alueittain -julkaisua on tehty Helsingin kaupungin tietokeskuksessa vuosina 2005-2014. Julkaisu sisältää alueelliset tiedot mm. helsinkiläisnuorten lukumääristä ikäryhmittäin, äidinkielestä, väestöennusteesta, asumisesta, koulutuksesta, nuorisotyön toimintaympäristön ilmiöistä sekä nuorille suunnatuista palveluista ja niiden...
 • Helsinki alueittain

  Vuosittain ilmestyvien Helsinki alueittain -julkaisujen tilastotaulukot. Helsinki alueittain on tilastollinen käsikirja, joka kuvaa alueiden historian ja nykyilmeen lisäksi tulevaisuuden muutossuunnan taulukoin, kaavioin, kartoin ja kuvin. Tilastotaulukot ja kuviot sisältävät tuoreimmat tiedot Helsingin 8 suurpiirin ja 34 peruspiirin asukkaista, työpaikoista, asumisesta, rakentamisesta sekä...
 • Helsingin väestö alueittain 1962 alkaen

  Helsingin väestö vuodenvaihteessa sekä väkiluvun muutos suur- ja peruspiireittäin sekä osa-alueittain 1961/1962 alkaen.
 • Väestötietojärjestelmän suomalaisten nimiaineistot

  Väestötietojärjestelmästä on poimittu erilliset etunimiä ja sukunimiä koskevat nimiluettelot ja nimien kappalemääräiset esiintymät väestötietojärjestelmässä. Tietosuojasyistä etunimiä, joita on alle 10 kappaletta ja sukunimiä, joita on alle 20 kappaletta, ei esitetä luetteloissa. Etunimiaineisto on jaettu miesten ja naisten nimiksi sen mukaisesti, miten nimet esiintyvät...
 • Pääkaupunkiseudun väestöennuste 2015-2023

  Pääkaupunkiseudun väkiluku iän mukaan alueittain 1.1.2000-2014 ja väestöennuste 1.1.2015-2023. Helsingin, Espoon ja Vantaan väestöennusteet on laadittu vuonna 2014. Kauniaisten ennuste on Tilastokeskuksen vuonna 2012 laatima. Aineisto sisältää alueet, joilla on vähintään 100 asukasta. Mikäli alueella asuu vähemmän kuin 100 asukasta, tiedot on salattu.
 • Vantaan väestöennuste iän ja sukupuolen mukaan 2018-2045

  Vantaan väestö sukupuolen ja iän (0–99 v.) mukaan 1.1.2018 ja väestöennuste 1.1.2019–2045. Ennuste on laadittu kesäkuussa 2018. Väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Ennuste perustuu ennustekauden alun väestörakenteeseen iän ja sukupuolen suhteen sekä oletuksiin tulevasta hedelmällisyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen kehityksestä. Ennustemenetelmästä ja tehdyistä...
 • Vantaan väestöennuste osa-alueittain iän ja sukupuolen mukaan 2018-2028

  Vantaan väestö koko Vantaan tasolla, suuralueittain ja kaupunginosittain sukupuolen ja iän (0–99 v.) mukaan 1.1.2018 ja väestöennuste 1.1.2019–2028. Ennuste on laadittu kesäkuussa 2018. Väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Ennuste perustuu ennustekauden alun väestörakenteeseen osa-alueittain iän ja sukupuolen suhteen sekä oletuksiin osa-alueiden tulevasta...
 • Suomalaisten rakennusten osoitteet, postinumerot ja WGS84-koordinaatit

  HUOM aineisto on poimittu 15.5.2017 Ajantasainen aineisto on 15.8.2018 päivitetty "Rakennusten osoitetiedot ja äänestysalue - koko Suomi" Tämä datapaketti on kerätty Väestötietojärjestelmästä. Se sisältää suomalaisten rakennusten sijaintimaakunnan, sijaintikunnan, katuosoitteen, talonumeron, postinumeron sekä koordinaatit WGS84 muodossa. Lisäksi aineisto sisältää rakennustunnukset sekä tietoa...
 • Naiset ja miehet Helsingissä

  Helsingin kaupungin kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön Naiset ja miehet Helsingissä -julkaisussa tarjotaan tilastotietoa naisista ja miehistä sekä heidän elinoloistaan Helsingissä taulukkoina ja kuvioina. Osaan taulukoista sisältyy myös vertailutietoja Helsingin seudun kunnista, maan suurimmista kaupungeista ja koko maasta. Julkaisun osat Väestö ja väestönmuutokset...
 • Pääkaupunkiseudun väestötietoruudukko

  Väestötietoruudukko sisältää ruutukohtaista tietoa pääkaupunkiseudun väestön lukumäärästä, ikäjakaumasta sekä asumisväljyydestä. Aineistossa on vuodet 1997-2003 ja 2008-. AINEISTOSISÄLTÖ Tieto eri muuttujista esitetään ominaisuustietotaulukon sarakkeissa. Sarakkeissa olevat muuttujat ovat: INDEX = Ruutukohtainen indeksiluku/tunnistenumero ASUKKAITA = Rakennuksessa vakituisesti asuvien...
 • Vantaan perheet perhetyypin mukaan alkaen 1.1.1999

  Vantaan perheet perhetyypin mukaan 1.1.1999 alkaen. Perheisiin kuuluvat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevat henkilöt ja heidän naimattomat lapsensa, jompikumpi vanhemmista naimattomine lapsineen sekä lapsettomat avio- tai avoparit tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävät. Perheen muodostavat vain yhdessä asuvat henkilöt, yksinäinen henkilö on perheisiin...