Löytyi 123 tietoaineistoa

Avainsanat: väestö

 • Helsingin tilastollisen vuosikirjan väestöä käsittelevä osio. Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot Helsingin väestö 1.1.1875– Helsingin väestö iän ja sukupuolen mukaan 1.1.1980– Väestö 1.1.1990– sekä...

  Kunnat
  XLS
 • Helsingin tilastollisen vuosikirjan pohjoismaisia suurkaupunkeja (Helsinki, Tampere, Oulu, Turku, Tukholma, Göteborg, Malmö, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kööpenhamina, Aalborg, Odense, Århus, Reykjavik)...

  Kunnat
  XLS
 • Aineisto sisältää tietoa Helsingin henkikirjoitetusta väestöstä kaupunginosittain ajanjaksolta 1.1.1875-1960. Huomioitavaa Yleistä Ensimmäiset nykyisistä kaupunginosista syntyivät 1800-luvulla, kun Helsingille...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Aineisto sisältää tietoa Helsingin keskiväkiluvusta iän ja sukupuolen mukaan vuosilta 1935-1961. Keskiväkiluvun määritelmä Tietyn vuoden keskiväkiluku on kahden peräkkäisen vuoden väkilukujen keskiarvo. Kun...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Aineisto sisältää tietoa Helsingin tulo- ja lähtömuutosta lääneittäin vuosina 1911-1994: mistä läänistä muutettiin pois, mihin lääniin muutettiin. Huomioitavaa 1 Tietoja tulkittaessa on otettava huomioon muutokset...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Aineisto sisältää tietoa Helsingin väestöstä elinkeinoryhmittäin vuosilta 1870-1930. Huomioitavaa Ammattiryhmitystä ei eri väestölaskennoissa ole toimitettu täysin yhdenmukaisesti. Muut ammatit-ryhmään v. 1900 ja...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Aineisto sisältää tietoa Helsingin väestön ammatissa toimivuudesta sukupuolen mukaan vuosina 1870-1930. Huomioitavaa Ammatissa toimivuuden käsitteestä: ”Väestö on esillä olevassa julkaisussa, samaten kuin...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Aineisto sisältää tietoa Helsingin väkiluvusta iän ja sukupuolen mukaan vuosilta 1900-1961. Huomioitavaa Lähteistä: Vuosien 1900, 1910 ja 1920 väestölaskentatiedot, todella läsnä ollut väestö, vuosien 1930 ja 1950...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Aineisto sisältää tietoa Helsingin väkiluvusta 1.1.1875-1993 ja vuodenvaihteissa 1993/94-2013/14. Lähteenä 1875-1984 henkikirjat, 1985-1994 Helsingin väestötietojärjestelmä ja 1995 alkaen Tilastokeskus. Huomioitavaa...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Aineisto sisältää tietoa Helsingin tulo-, lähtö- ja nettomuutosta sukupuolen mukaan vuosina 1881-1998. Huomioitavaa Alkuperäisenä lähteenä kirkonkirjat, sillä tilastoinnin kohteena ovat kaupungin seurakuntiin ja...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Aineisto sisältää tietoa ikäryhmittäisistä hedelmällisyysluvuista Helsingissä 1936-2013: viiden vuoden keskiarvoja 1936-65 ja vuosittaista tietoa 1966-2013. Ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut kertovat tietyn ikäisten...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Aineisto sisältää naisten ja miesten täydellisen elinajantaulun, keskimääräinen jäljellä oleva elinaika Helsingissä 1941-2005. Elinajanodotteella tarkoitetaan jäljellä olevien elinvuosien määrää olettaen, että...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Aineisto sisältää tietoa solmituista ja purkautuneista avioliitoista Helsingissä vuosina 1896-1998. Avioituvuus ‰: 1000 keskiväkiluvun asukasta kohti. Avioituneisuus (avioituneisuusluku) osoittaa tietyn kauden,...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Aineisto sisältää kokonaishedelmällisyysluvut ja yleiset hedelmällisyysluvut Helsingissä 1936-2013: viiden vuoden keskiarvoja 1936-65 ja vuosittaista tietoa 1966-2013. Kokonaishedelmällisyysluku kertoo, montako lasta...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Aineisto sisältää tietoa kuolleista kuolemansyyn mukaan 10 000 asukasta kohden Helsingissä vuosina 1891-1950. Luvut eivät ole ikävakioituja. Huomioitavaa Vanhuudenkuolio (gangraena senilis) sisältyy vanhuuden taudit...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Aineisto sisältää tietoa kuolleista kuolemansyyn mukaan 10 000 asukasta kohden vuoden 1969 lyhyen kansainvälisen kuolemansyynimistön mukaan Helsingissä vuosina 1969-1985. Luvut eivät ole ikävakioituja. Lähteet v....

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Aineisto sisältää tietoa kuolleista kuolemansyyn mukaan 10 000 asukasta kohden vuoden 1987 lääkintöhallituksen tautiluokituksen mukaan Helsingissä vuosina 1988-1995. Luvut eivät ole ikävakioituja. Lähteet v. 1988:...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Aineisto sisältää tietoa kuolleista kuolemansyyn mukaan 10000 asukasta kohden vuoden 1948 kansainvälisen kuolemansyynimistön mukaan Helsingissä vuosina 1951-1968. Luvut eivät ole ikävakioituja. Lähteet V. 1951-56:...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Aineisto sisältää tietoa syntyneistä ja kuolleista sukupuolittain sekä syntyvyydestä, kuolleisuudesta ja kuolinsyistä Helsingissä vuosina 1811-1998. Yleinen syntyvyysluku kertoo, kuinka monta elävänä syntynyttä lasta...

  Kunnat
  PC-AXIS PXWEB
 • Helsingin Nuoret alueittain -julkaisujen tilastotaulukot. Nuoret alueittain -julkaisua on tehty Helsingin kaupungin tietokeskuksessa vuosina 2005-2014. Julkaisu sisältää alueelliset tiedot mm. helsinkiläisnuorten...

  Kunnat
  XLS