Löytyi 194 tietoaineistoa

 • Helsingin keskiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan 1935-1961

  Aineisto sisältää tietoa Helsingin keskiväkiluvusta iän ja sukupuolen mukaan vuosilta 1935-1961. Keskiväkiluvun määritelmä Tietyn vuoden keskiväkiluku on kahden peräkkäisen vuoden väkilukujen keskiarvo. Kun tilastovuodelle lasketaan jotakin ilmiötä kuvaava suhdeluku, yleensä ko. ilmiön tapahtumien määrä suhteutetaan juuri tapahtumalle alttiina olevan väestön tai väestön osan keskiväkilukuun....
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin seudun työllinen työvoima iän ja sukupuolen mukaan

  Helsingin seudun työllinen työvoima iän ja sukupuolen mukaan 31.12.1980 alkaen. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen sekä vuodesta 2000 alkaen 10 kehyskuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Lisäksi löytyy koko maan tieto. Sarjassa on Mäntsälän ja Pornaisten...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsinki: Muuttaneet alueittain ja ikäryhmittäin 1998-

  Helsinki: Muuttaneet (tulo- ja lähtömuutto) alueittain ja ikäryhmittäin vuodesta 1998 alkaen. Muuttujan 'Muuttosuunta' luokitusten selitykset: Kuntaan muuttaneet = Alueelle kunnan ulkopuolelta muuttaneet Sisäinen tulomuutto = Alueelle kunnasta muuttaneet, mukaan lukien alueen sisäiset muutot Kunnasta muuttaneet = Alueelta kunnan ulkopuolelle muuttaneet Sisäinen lähtömuutto = Alueelta kuntaan...
  PC-AXISPXWEB
 • Vantaan väestö sukupuolen ja iän mukaan 1.1.1999-

  Vantaan väestö yhteensä iän ja sukupuolen mukaan sekä ruotsinkieliset 1.1.1999- Kohdejoukko ja rajaus Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan on kotipaikka kunnassa vuodenvaihteessa, kuuluvat väestöön kansalaisuudestaan riippumatta, samoin ne Suomen kansalaiset, jotka asuvat...
 • Seudullinen tilastorajapinta

  Seudullinen tilastorajapinta PX-Web API mahdollistaa Helsingin seudun aluesarjat -tilastokannassa olevien tilastotietojen hakemisen koneellisesti eri tiedostomuodoissa mm. xlsx, csv, json ja json-stat. Aluesarjat-tilastokannassa on tilastollisia aikasarjoja useista alueellisista ilmiöistä. Tilastot ovat pääosin vuositasoisia, pisimmät väestösarjat alkavat vuodesta 1962. Tietokanta muodostuu...
 • Helsingin henkikirjoitettu väestö kaupunginosittain 1.1.1875-1960

  Aineisto sisältää tietoa Helsingin henkikirjoitetusta väestöstä kaupunginosittain ajanjaksolta 1.1.1875-1960. Huomioitavaa Yleistä Ensimmäiset nykyisistä kaupunginosista syntyivät 1800-luvulla, kun Helsingille alettiin laatia asemakaavoja. Helsingin kaupunginosat saivat viralliset nimet v. 1959, sitä ennen kaupunginosilla oli epäviralliset kutsumanimet ja viralliset kaupunginosan numerot....
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin seudun väkiluku ikäryhmittäin 1.1.1976-

  Helsingin seudun väkiluku sukupuolen ja iän mukaan 1.1.1976 alkaen. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo Tuusula ja Vihti. Helsingin seutu on asunto- ja työmarkkina-alue. Kohdejoukko ja rajaus Väestöllä tarkoitetaan...
  PC-AXISPXWEB
 • Espoon 15 vuotta täyttäneet sukupuolen, iän ja koulutusasteen (ennakkotieto) ...

  Espoon 15 vuotta täyttäneet sukupuolen, iän ja koulutusasteen mukaan (ennakkotieto) 1.1.2000- Tietosisältö Sisältää tietoja 15 vuotta täyttäneestä väestöstä iän, sukupuolen ja koulutusasteen mukaan. Koulutusaste on vuotta aikaisemmalta ajankohdalta kuin väestön sijaintitieto. Väestön koulutusrakennetilasto kuvaa 15 vuotta täyttäneen väestön peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun jälkeen...
 • Espoon asuntokunnat henkilöluvun mukaan alkaen 1.1.1979

  Espoon asuntokunnat henkilöluvun mukaan alueittain 1.1.1979 alkaen. Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Asuntokuntia ei muodosteta henkilöistä, jotka ovat väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti kirjoilla laitoksissa, asunnottomia, ulkomailla tai tietymättömissä. Henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneisto määritelmää, eivät myöskään...
 • Espoon väestö ikäryhmittäin 1.1.1975-

  Espoon väestö ikäryhmittäin 1.1.1975 alkaen. Aineisto sisältää tietoja kunnassa vakituisesti asuvasta väestöstä ikäryhmittäin. Kohdejoukko ja rajaus Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan on kotipaikka kunnassa vuodenvaihteessa, kuuluvat väestöön kansalaisuudestaan riippumatta,...
 • Helsingin seudun väestö koulutusasteen, pääasiallisen toiminnan, sukupuolen j...

  Helsingin seudun väestö koulutusasteen, pääasiallisen toiminnan, sukupuolen ja äidinkielen mukaan 31.12.2001 alkaen. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo Tuusula ja Vihti. Helsingin seutu on asunto- ja työmarkkina-alue....
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin seudun syntyneet äidin iän mukaan

  Helsingin seudun syntyneet äidin iän mukaan vuodesta 1976 alkaen. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) ja kymmenen kehyskuntaa (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo Tuusula ja Vihti). Helsingin seutu on asunto- ja työmarkkina-alue. Kohdejoukko ja rajaus Väestörekisterikeskus...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin seudun väestö 1.1.1980 alkaen sekä ennuste vuoteen 2050 asti

  Helsingin seudun väestö 1.1.1980-2013 sekä väestöennuste 1.1.2014-2050. Aineisto sisältää vuosittain päivittyvät toteutuneet väkiluvut sekä ennusteet koko Helsingin seudulle, Helsinkiin, Espooseen, Vantaalle ja Kauniaisiin iän ja sukupuolen mukaan. Tietolähde Helsingin kaupungin tietokeskus, Espoon kaupungin kaupunkitieto ja Vantaan kaupungin tietopalvelu. Kauniaisten ennuste on...
  PC-AXISPXWEB
 • Syntyneet ja kuolleet Helsingissä 1811-1998

  Aineisto sisältää tietoa syntyneistä ja kuolleista sukupuolittain sekä syntyvyydestä, kuolleisuudesta ja kuolinsyistä Helsingissä vuosina 1811-1998. Yleinen syntyvyysluku kertoo, kuinka monta elävänä syntynyttä lasta on kunakin vuonna syntynyt 1000 keskiväkiluvun asukasta kohti. Yleinen kuolleisuusluku kertoo, kuinka monta henkilöä on kuollut kunakin vuonna 1000 keskiväkiluvun asukasta kohti....
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin seudun väkiluku äidinkielen mukaan 1.1.1981-

  Helsingin seudun väkiluku äidinkielen mukaan 1.1.1981 alkaen. Saamenkieliset sisältyvät suomenkielisiin. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Summatasoina taulukossa ovat pääkaupunkiseutu, kehysalue,...
  PC-AXISPXWEB
 • Kokonaishedelmällisyysluku ja yleinen hedelmällisyysluku Helsingissä 1936-2013

  Aineisto sisältää kokonaishedelmällisyysluvut ja yleiset hedelmällisyysluvut Helsingissä 1936-2013: viiden vuoden keskiarvoja 1936-65 ja vuosittaista tietoa 1966-2013. Kokonaishedelmällisyysluku kertoo, montako lasta naiset keskimäärin saisivat elinaikanaan, jos tietyn vuoden ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut eivät muuttuisi. Se lasketaan summaamalla nämä ikäryhmittäiset luvut yhteen....
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin seudun asuntokunnat henkilöluvun ja talotyypin mukaan

  Helsingin seudun asuntokuntien määrä henkilöluvun ja talotyypin mukaan 31.12.1980 alkaen. Aineisto sisältää tietoja asuntokuntien määrästä henkilöluvun mukaan. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Mäntsälä, Sipoo, Pornainen, Tuusula ja Vihti....
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin seudun väestönmuutokset kunnittain

  Helsingin seudun väestönmuutokset kunnittain vuodesta 2001 alkaen. Aineisto sisältää tietoa syntyneistä, kuolleista ja kuntien välisistä tulo- ja lähtömuutoista, maahan- ja maastamuutoista sekä väkiluvusta 31.12. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä,...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin väkiluku 1.1.1875-1993 ja vuodenvaihteissa 1993/94-2013/14

  Aineisto sisältää tietoa Helsingin väkiluvusta 1.1.1875-1993 ja vuodenvaihteissa 1993/94-2013/14. Lähteenä 1875-1984 henkikirjat, 1985-1994 Helsingin väestötietojärjestelmä ja 1995 alkaen Tilastokeskus. Huomioitavaa Muutos = väestön muutos edelliseen vuoteen verrattuna. Ulkomaalaiset sisältyvät lukuihin vuodesta 1951 lähtien sekä v. 1915, jolloin lukuihin sisältyy Venäjän alamaisia. V. 1941...
  PC-AXISPXWEB
 • Vantaan 15 vuotta täyttäneet sukupuolen, iän ja koulutusasteen (ennakkotieto)...

  Vantaan 15 vuotta täyttäneet sukupuolen, iän ja koulutusasteen (ennakkotieto) mukaan 1.1.2000-. Väestön koulutusastetieto edelliseltä vuodelta. Väestön koulutusrakennetilasto kuvaa 15 vuotta täyttäneen väestön peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun jälkeen suorittamia tutkintoja. Tutkinnon suorittaneet on luokiteltu koulutusasteittain korkeimman/viimeksi suoritetun tutkinnon mukaan....