Löytyi 177 tietoaineistoa

 • Helsingin seudun väkiluku äidinkielen mukaan 1.1.1981-

  Helsingin seudun väkiluku äidinkielen mukaan 1.1.1981 alkaen. Saamenkieliset sisältyvät suomenkielisiin. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Summatasoina taulukossa ovat pääkaupunkiseutu, kehysalue,...
  PC-AXISPXWEB
 • Kokonaishedelmällisyysluku ja yleinen hedelmällisyysluku Helsingissä 1936-2013

  Aineisto sisältää kokonaishedelmällisyysluvut ja yleiset hedelmällisyysluvut Helsingissä 1936-2013: viiden vuoden keskiarvoja 1936-65 ja vuosittaista tietoa 1966-2013. Kokonaishedelmällisyysluku kertoo, montako lasta naiset keskimäärin saisivat elinaikanaan, jos tietyn vuoden ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut eivät muuttuisi. Se lasketaan summaamalla nämä ikäryhmittäiset luvut yhteen....
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin seudun asuntokunnat henkilöluvun ja talotyypin mukaan

  Helsingin seudun asuntokuntien määrä henkilöluvun ja talotyypin mukaan 31.12.1980 alkaen. Aineisto sisältää tietoja asuntokuntien määrästä henkilöluvun mukaan. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Mäntsälä, Sipoo, Pornainen, Tuusula ja Vihti....
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin seudun väestönmuutokset kunnittain

  Helsingin seudun väestönmuutokset kunnittain vuodesta 2001 alkaen. Aineisto sisältää tietoa syntyneistä, kuolleista ja kuntien välisistä tulo- ja lähtömuutoista, maahan- ja maastamuutoista sekä väkiluvusta 31.12. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä,...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin väkiluku 1.1.1875-1993 ja vuodenvaihteissa 1993/94-2013/14

  Aineisto sisältää tietoa Helsingin väkiluvusta 1.1.1875-1993 ja vuodenvaihteissa 1993/94-2013/14. Lähteenä 1875-1984 henkikirjat, 1985-1994 Helsingin väestötietojärjestelmä ja 1995 alkaen Tilastokeskus. Huomioitavaa Muutos = väestön muutos edelliseen vuoteen verrattuna. Ulkomaalaiset sisältyvät lukuihin vuodesta 1951 lähtien sekä v. 1915, jolloin lukuihin sisältyy Venäjän alamaisia. V. 1941...
  PC-AXISPXWEB
 • Vantaan 15 vuotta täyttäneet sukupuolen, iän ja koulutusasteen (ennakkotieto)...

  Vantaan 15 vuotta täyttäneet sukupuolen, iän ja koulutusasteen (ennakkotieto) mukaan 1.1.2000-. Väestön koulutusastetieto edelliseltä vuodelta. Väestön koulutusrakennetilasto kuvaa 15 vuotta täyttäneen väestön peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun jälkeen suorittamia tutkintoja. Tutkinnon suorittaneet on luokiteltu koulutusasteittain korkeimman/viimeksi suoritetun tutkinnon mukaan....
 • Helsingin seudun lähtömuuttajat koulutusasteen ja sukupuolen mukaan

  Helsingin seudun lähtömuuttajat koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuodesta 2005 alkaen. Aineisto sisältää kuntien välisen muuton (lähtömuutto, tulomuutto) sekä myös maahan ja maasta muuttaneet koulutusasteen ja sukupuolen mukaan. Väestörekisterikeskus (VRK) kerää keskitetysti kaikki väestönmuutoksia (syntymää, kuolemaa, avioliiton solmimista ja avioeroa sekä muuttoliikettä) koskevat...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsinkiin ja Helsingistä muuttaneet sukupuolen mukaan 1881-1998

  Aineisto sisältää tietoa Helsingin tulo-, lähtö- ja nettomuutosta sukupuolen mukaan vuosina 1881-1998. Huomioitavaa Alkuperäisenä lähteenä kirkonkirjat, sillä tilastoinnin kohteena ovat kaupungin seurakuntiin ja seurakunnista muuttaneet, ainakin vuodesta 1916 lähtien myös siviilirekisterissä olevat. Vuonna 1917 astui voimaan asetus siviilirekisterin pitämisestä laillistettuun uskontokuntaan...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin seudun väestö äidinkielen ja iän mukaan 1.1.2000-

  Helsingin seudun väestö äidinkielen (kaikki kielet) ja iän mukaan 1.1.2000 alkaen. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Summatasoina taulukossa ovat pääkaupunkiseutu, kehysalue, Uusimaa ja Helsingin...
  PC-AXISPXWEB
 • Vantaan väestö ikäryhmittäin 1.1.1971-

  Vantaan väestö ikäryhmittäin 1.1.1971 alkaen. Kohdejoukko ja rajaus Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan on kotipaikka kunnassa vuodenvaihteessa, kuuluvat väestöön kansalaisuudestaan riippumatta, samoin ne Suomen kansalaiset, jotka asuvat tilapäisesti ulkomailla. Ulkomaalaisella...
 • Helsingin seudun asuntokuntien pinta-ala, asuntoväestö ja asumisväljyys henki...

  Helsingin seudun asuntokuntien pinta-ala, asuntoväestö ja asumisväljyys henkilöluvun mukaan 31.12.2001 alkaen. Aineisto sisältää tietoja asuntokuntien asuinneliömäärästä, asuntoväestöstä sekä keskimääräisestä asuinneliömäärästä asukasta kohden (m2/henkilö) henkilöluvun mukaan. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin seudun kehysalueen väestö 1.1.1991 alkaen sekä väestöennuste vuotee...

  Helsingin seudun kehysalueen väkiluku 1.1.1991 alkaen ja väestöennuste vuoteen 2041 saakka. Aineisto sisältää väestön määrän kuluvaan vuoteen saakka sekä väestöennusteen siitä alkaen vuoteen 2040 saakka iän ja sukupuolen mukaan. Aineistossa on kuntakohtainen väestöennuste kullekin Helsingin seudun kehysalueen kunnalle. Helsingin seudun kehysalueen muodostavat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava,...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin seudun perheiden lukumäärä perhetyypin mukaan

  Helsingin seudun perheiden lukumäärä perhetyypin mukaan 1.1.1981 alkaen. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kahdeksan kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo Tuusula ja Vihti. Helsingin seutu on asunto- ja työmarkkina-alue. Kohdejoukko ja rajaus Perheisiin kuuluvat yhdessä asuvat avio-...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin väestö valtionveronalaisten tulojen mukaan

  Helsingin 15 vuotta täyttänyt väestö valtionveronalaisten tulojen mukaan alkaen vuodesta 2001. Aineisto sisältää tietoja 15 vuotta täyttäneen väestön valtionveronalaisista tuloista (euroa) vuoden viimeisenä päivänä. Tiedot perustuvat verohallituksen verotietokannan valtionveronalaisia tuloja koskeviin tietoihin. Valtionveronalaisiksi tuloiksi on katsottu tulot, joiden suuruus on vähintään 2...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin tulo- ja lähtömuutto lääneittäin 1911-1994

  Aineisto sisältää tietoa Helsingin tulo- ja lähtömuutosta lääneittäin vuosina 1911-1994: mistä läänistä muutettiin pois, mihin lääniin muutettiin. Huomioitavaa 1 Tietoja tulkittaessa on otettava huomioon muutokset läänien aluejaoissa. 2 Muutoksia läänien aluejaossa: v. 1918: Turun ja Porin läänistä erotettiin Ahvenanmaa omaksi läänikseen. v. 1938: Oulun läänistä erotettiin Lappi omaksi...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin seudun väestö kansalaisuuden ja sukupuolen mukaan mukaan 1.1.2000-

  Helsingin seudun väestö kansalaisuuden ja sukupuolen mukaan mukaan 1.1.2000 alkaen. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Summatasoina taulukossa ovat pääkaupunkiseutu, kehysalue, Helsingin seutu....
  PC-AXISPXWEB
 • Espoon ruotsinkielisten väestöennuste alueittain

  Espoon ruotsinkielisten väkiluku 1.1.1999 alkaen ja uusin väestöennuste suur-, tilasto- ja pienalueittain iän mukaan. Ennuste laaditaan vuosittain 10 vuodeksi eteenpäin.
 • Helsingin seudun lapset ikäryhmän ja perhetyypin mukaan

  Helsingin seudun lapset ikäryhmän ja perhetyypin mukaan 1.1.1991 alkaen. Aineisto sisältää tietoja lapsista lapsen iän ja perhetyypin mukaan. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo Tuusula ja Vihti. Helsingin seutu on...
  PC-AXISPXWEB
 • Espoon väestö sukupuolen ja iän mukaan 1.1.1999-

  Espoon väestö yhteensä ja ruotsinkieliset sukupuolen ja iän mukaan 1.1.1999 alkaen. Aineisto sisältää tietoja kunnassa vakituisesti asuvasta väestöstä iän ja sukupuolen mukaan. Kohdejoukko ja rajaus Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan on kotipaikka kunnassa vuodenvaihteessa,...
 • Helsingin seudun muuttoliike ikäryhmän mukaan

  Helsingin seudun tulo-, lähtö- ja nettomuutto ikäryhmän mukaan vuodesta 1975 alkaen. Aineisto sisältää tietoja kuntien välisistä tulo- ja lähtömuuttaneista sekä maahan- ja maastamuutoista ikäryhmittäin. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä,...
  PC-AXISPXWEB