Löytyi 194 tietoaineistoa

 • Helsingin seudun lähtömuuttajat koulutusasteen ja sukupuolen mukaan

  Helsingin seudun lähtömuuttajat koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuodesta 2005 alkaen. Aineisto sisältää kuntien välisen muuton (lähtömuutto, tulomuutto) sekä myös maahan ja maasta muuttaneet koulutusasteen ja sukupuolen mukaan. Väestörekisterikeskus (VRK) kerää keskitetysti kaikki väestönmuutoksia (syntymää, kuolemaa, avioliiton solmimista ja avioeroa sekä muuttoliikettä) koskevat...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsinkiin ja Helsingistä muuttaneet sukupuolen mukaan 1881-1998

  Aineisto sisältää tietoa Helsingin tulo-, lähtö- ja nettomuutosta sukupuolen mukaan vuosina 1881-1998. Huomioitavaa Alkuperäisenä lähteenä kirkonkirjat, sillä tilastoinnin kohteena ovat kaupungin seurakuntiin ja seurakunnista muuttaneet, ainakin vuodesta 1916 lähtien myös siviilirekisterissä olevat. Vuonna 1917 astui voimaan asetus siviilirekisterin pitämisestä laillistettuun uskontokuntaan...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin seudun väestö äidinkielen ja iän mukaan 1.1.2000-

  Helsingin seudun väestö äidinkielen (kaikki kielet) ja iän mukaan 1.1.2000 alkaen. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Summatasoina taulukossa ovat pääkaupunkiseutu, kehysalue, Uusimaa ja Helsingin...
  PC-AXISPXWEB
 • Vantaan väestö ikäryhmittäin 1.1.1971-

  Vantaan väestö ikäryhmittäin 1.1.1971 alkaen. Kohdejoukko ja rajaus Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan on kotipaikka kunnassa vuodenvaihteessa, kuuluvat väestöön kansalaisuudestaan riippumatta, samoin ne Suomen kansalaiset, jotka asuvat tilapäisesti ulkomailla. Ulkomaalaisella...
 • Helsingin seudun asuntokuntien pinta-ala, asuntoväestö ja asumisväljyys henki...

  Helsingin seudun asuntokuntien pinta-ala, asuntoväestö ja asumisväljyys henkilöluvun mukaan 31.12.2001 alkaen. Aineisto sisältää tietoja asuntokuntien asuinneliömäärästä, asuntoväestöstä sekä keskimääräisestä asuinneliömäärästä asukasta kohden (m2/henkilö) henkilöluvun mukaan. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin seudun kehysalueen väestö 1.1.1991 alkaen sekä väestöennuste vuotee...

  Helsingin seudun kehysalueen väkiluku 1.1.1991 alkaen ja väestöennuste vuoteen 2041 saakka. Aineisto sisältää väestön määrän kuluvaan vuoteen saakka sekä väestöennusteen siitä alkaen vuoteen 2040 saakka iän ja sukupuolen mukaan. Aineistossa on kuntakohtainen väestöennuste kullekin Helsingin seudun kehysalueen kunnalle. Helsingin seudun kehysalueen muodostavat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava,...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin seudun perheiden lukumäärä perhetyypin mukaan

  Helsingin seudun perheiden lukumäärä perhetyypin mukaan 1.1.1981 alkaen. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kahdeksan kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo Tuusula ja Vihti. Helsingin seutu on asunto- ja työmarkkina-alue. Kohdejoukko ja rajaus Perheisiin kuuluvat yhdessä asuvat avio-...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin väestö valtionveronalaisten tulojen mukaan

  Helsingin 15 vuotta täyttänyt väestö valtionveronalaisten tulojen mukaan alkaen vuodesta 2001. Aineisto sisältää tietoja 15 vuotta täyttäneen väestön valtionveronalaisista tuloista (euroa) vuoden viimeisenä päivänä. Tiedot perustuvat verohallituksen verotietokannan valtionveronalaisia tuloja koskeviin tietoihin. Valtionveronalaisiksi tuloiksi on katsottu tulot, joiden suuruus on vähintään 2...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin tulo- ja lähtömuutto lääneittäin 1911-1994

  Aineisto sisältää tietoa Helsingin tulo- ja lähtömuutosta lääneittäin vuosina 1911-1994: mistä läänistä muutettiin pois, mihin lääniin muutettiin. Huomioitavaa 1 Tietoja tulkittaessa on otettava huomioon muutokset läänien aluejaoissa. 2 Muutoksia läänien aluejaossa: v. 1918: Turun ja Porin läänistä erotettiin Ahvenanmaa omaksi läänikseen. v. 1938: Oulun läänistä erotettiin Lappi omaksi...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin seudun väestö kansalaisuuden ja sukupuolen mukaan mukaan 1.1.2000-

  Helsingin seudun väestö kansalaisuuden ja sukupuolen mukaan mukaan 1.1.2000 alkaen. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Summatasoina taulukossa ovat pääkaupunkiseutu, kehysalue, Helsingin seutu....
  PC-AXISPXWEB
 • Espoon ruotsinkielisten väestöennuste alueittain

  Espoon ruotsinkielisten väkiluku 1.1.1999 alkaen ja uusin väestöennuste suur-, tilasto- ja pienalueittain iän mukaan. Ennuste laaditaan vuosittain 10 vuodeksi eteenpäin.
 • Helsingin seudun lapset ikäryhmän ja perhetyypin mukaan

  Helsingin seudun lapset ikäryhmän ja perhetyypin mukaan 1.1.1991 alkaen. Aineisto sisältää tietoja lapsista lapsen iän ja perhetyypin mukaan. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo Tuusula ja Vihti. Helsingin seutu on...
  PC-AXISPXWEB
 • Espoon väestö sukupuolen ja iän mukaan 1.1.1999-

  Espoon väestö yhteensä ja ruotsinkieliset sukupuolen ja iän mukaan 1.1.1999 alkaen. Aineisto sisältää tietoja kunnassa vakituisesti asuvasta väestöstä iän ja sukupuolen mukaan. Kohdejoukko ja rajaus Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan on kotipaikka kunnassa vuodenvaihteessa,...
 • Helsingin seudun muuttoliike ikäryhmän mukaan

  Helsingin seudun tulo-, lähtö- ja nettomuutto ikäryhmän mukaan vuodesta 1975 alkaen. Aineisto sisältää tietoja kuntien välisistä tulo- ja lähtömuuttaneista sekä maahan- ja maastamuutoista ikäryhmittäin. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä,...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin asuntokunnat henkilöluvun mukaan alkaen 1.1.1972

  Helsingin asuntokunnat henkilöluvun mukaan alueittain 1.1.1972 alkaen. Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Asuntokuntia ei muodosteta henkilöistä, jotka ovat väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti kirjoilla laitoksissa, asunnottomia, ulkomailla tai tietymättömissä. Henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneisto määritelmää, eivät...
  PC-AXISPXWEB
 • Espoon väestö äidinkielen mukaan 1.1.1999-

  Espoon väestö äidinkielen mukaan 1.1.1999 alkaen. Aineisto sisältää tietoja kunnassa vakituisesti asuvasta väestöstä äidinkielen mukaan (suomi, ruotsi, muu kieli). Kohdejoukko ja rajaus Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan on kotipaikka kunnassa vuodenvaihteessa, kuuluvat...
 • Helsingin seudun lapsiperheet lasten määrän mukaan

  Helsingin seudun lapsiperheiden lukumäärä lasten määrän mukaan 1.1.1991 alkaen. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kahdeksan kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo Tuusula ja Vihti. Helsingin seutu on asunto- ja työmarkkina-alue. Kohdejoukko ja rajaus Perheisiin kuuluvat yhdessä asuvat...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin 15 vuotta täyttäneet sukupuolen, iän ja koulutusasteen (ennakkotiet...

  Aineisto sisältää tietoja Helsingin 15 vuotta täyttäneestä väestöstä iän, sukupuolen ja koulutusasteen mukaan. Koulutusaste on vuotta aikaisemmalta ajankohdalta kuin väestön sijaintitieto. Tutkinnon suorittaneella väestöllä tarkoitetaan lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa tutkinnon suorittaneita. Myös ammattitutkintolain mukaisen erillisessä...
  PC-AXISPXWEB
 • Vantaan väestö valtionveronalaisten tulojen mukaan 2001-

  Vantaan 15 vuotta täyttänyt väestö valtionveronalaisten tulojen mukaan vuodesta 2001 alkaen. Aineisto sisältää tietoja 15 vuotta täyttäneen väestön valtionveronalaisista tuloista (euroa) vuoden viimeisenä päivänä. Tiedot perustuvat verohallituksen verotietokannan valtionveronalaisia tuloja koskeviin tietoihin. Valtionveronalaisiksi tuloiksi on katsottu tulot, joiden suuruus on vähintään 2...
 • Espoo: Muuttaneet alueittain ja ikäryhmittäin 1998-

  Espoo: Muuttaneet (tulo- ja lähtömuutto) alueittain ja ikäryhmittäin vuodesta 1998 alkaen. Muuttujan 'Muuttosuunta' luokitusten selitykset: Kuntaan muuttaneet = Alueelle kunnan ulkopuolelta muuttaneet Sisäinen tulomuutto = Alueelle kunnasta muuttaneet, mukaan lukien alueen sisäiset muutot Kunnasta muuttaneet = Alueelta kunnan ulkopuolelle muuttaneet Sisäinen lähtömuutto = Alueelta kuntaan...