Rajaukset

Löytyi 4 tietoaineistoa

 • Oulun dataportaali

  Oulun kaupunki avaa tietoaineistojaan maksutta julkiseen käyttöön. Avoimen datan julkaisemisen tavoitteena on lisätä avoimen julkisen tiedon määrää ja sen hyödyntämistä mahdollisimman laajasti kansalaisten, yritysten, yhteisöjen, koulutuksen ja tutkimuksen toimesta.

  — Tuottaja: Oulu

 • SYKE

  Suomen ympäristökeskus (SYKE) on valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta tarpeellista tietoa.

  — Tuottaja: Suomen ympäristökeskus (Syke)

 • Paikkatietohakemisto

  Paikkatietohakemisto.fi on Suomen INSPRIRE-direktiivin toimeenpanoa (paikkatietojen avoimuus) varten rakennettu keskitetty palvelu. Harvesteri harvestoi palvelusta ne avoimen tietoaineistot, jossa on lisättynä paikkatietohakemiston asiasanastoon "avoindata.fi" -merkintä.

  — Tuottaja: Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto

 • HRI

  Harvestoi www.hri.fi -palvelun datat. Helsinki Region Infoshare (HRI) -palvelu on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien yhteinen avoimen datan palvelu.

  — Tuottaja: Ulkoinen lähde: Helsinki Region Infoshare (HRI)