Nimi:
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Verkko-osoite:
liikenne-ja-viestintavirasto
Kuvaus:
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen. Traficom edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä vauhdittaa digiyhteiskunnan kehittymistä. Traficom tukee kestävää kehitystä ja huolehtii, että Suomessa on käytettävissä laadukkaat, turvalliset ja kohtuuhintaiset viestintäyhteydet ja -palvelut.
Kotisivu:
www.traficom.fi/fi
Ominaisuudet:
Julkisen hallinnon organisaatio
Alueellinen kattavuus / Tuottajatyyppi:
country
Kuvan verkko-osoite:
2019-04-15-052613.382445traficomlogo.JPG

Tuottajahierarkia