Löytyi 5 tietoaineistoa

Avainsanat: tietovarannot

 • Perusrekisterien tietojen käsittelyä koskevien yleiset käyttöehdot

  Valtiovarainministeriön asettama julkishallinnon tietovarantojen saatavuuden ja käytön edistäminen -työryhmä on laatinut nämä perusrekisterien tietojen käsittelyä koskevat yleiset käyttöehdot. Käyttöehdot on julkaistu raportissa Tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt (Valtiovarainministeriö 2/2012). (04.07.2012)
 • PerustA. Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri 1.0

  Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri on osa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria. Viitearkkitehtuurin avulla ohjataan perustietovarantojen suunnittelua ja kehittämistä, jotta niiden tietoja voitaisiin paremmin hyödyntää erilaisissa prosesseissa ja tietojärjestelmissä. (27.01.2014)
 • Valtion avattuja tietovarantoja 2014

  Tietoja valtion avatuista tietovarannoista 2014. Listaa on koottu mm. kokonaisarkkitehtuurityössä, eikä se kata kaikki avattuja tietovarantoja. Listaa ei päivitetä vaan tarkoituksena on, että tietoja avatuista tietovarannoista ylläpidetään Avoindata.fissä.
 • PERA Tekninen arkkitehtuuriratkaisu tietovarantojen rajapintapalveluiden tote...

  Tekninen määrittely tietovarantojen rajapintapalvelujen yhtenäiseksi toteutustavaksi (tavoitetilan teknologia-arkkitehtuuri). (09.01.2012) Määrittelyssä kuvataan tekniset linjaukset tietoteknisten palveluiden rajapintojen toteutukseen ja määritellään, kuinka vastuut palvelua kutsuvan ja palvelua tarjoavan organisaation välillä jakautuvat. Määrittelyssä ei oteta kantaa yksittäisiin rajapintoihin...
 • Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri

  Tämä dokumentti liitteineen esittelee, miten ja mistä osista julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri tavoitetilassaan muodostuu. Dokumentti perustuu Valtiotason arkkitehtuurit (VALTASA) -hankkeen (VM125:05/2007) tietoarkkitehtuuriprojektin (VATI) ehdotuksiin. (05.04.2012)