Helsingin kaupunginkanslia

Rajaukset
inköpsfakturor hallinto-ja-julkinen-sektori

Löytyi 1 tietoaineisto

    Helsingin kaupungin ostot (palvelut, aineet ja tarvikkeet, käyttöomaisuushankinnat) vuodesta 2012 alkaen. Tiedot päivittyvät kuukausittain CSV-tiedostoihin. Staran ja HKR:n tiedot ovat CSV-aineistossa mukana 03/2017...

    Kunnat
    XLSX
    CSV