Suomen kuntaliitto ry

Rajaukset
asianhallinta

Löytyi 1 tietoaineisto

    Tämä viitearkkitehtuuri on tarkoitettu käytettäväksi ohjeena kunnan asianhallinnan ja sitä tukevien tietojärjestelmien kehittämisessä, erityisesti hallinnon toimintatapojen digitalisointiin....

    Koko maa
    PDF