Löytyi 1 tietoaineisto

None: hydrologia

  • Hydrologiarajapinta

    Hydrologiarajapinnan kautta julkaistaan tietoja vesivarojen alueellisesta ja ajallisesta jakautumisesta Suomessa. Havaintoja tehdään hydrologisen kierron elementeistä (sadanta, haihdunta, virtaama ja valunta), veden...

    Koko maa
    JSON/REST