Yksityishenkilöt

Rajaukset
Creative Commons CCZero 1.0 osallistuminen Avoin data

Löytyi 1 tietoaineisto

    Lista kuntien, eduskunnan ja valtioneuvoston päätöksenteon (asianhallinta) tietojärjestelmistä sekä niiden verkko-osoitteet.

    Yksityishenkilö
    CSV