Yksityishenkilöt

Rajaukset
asiakirjahallinto valmistelu informaatioteknologia demokratia asianhallinta Creative Commons CCZero 1.0 csv Avoin data hallinto-ja-julkinen-sektori

Löytyi 1 tietoaineisto

    Lista kuntien, eduskunnan ja valtioneuvoston päätöksenteon (asianhallinta) tietojärjestelmistä sekä niiden verkko-osoitteet.

    Yksityishenkilö
    CSV