Yksityishenkilöt

Rajaukset
osallistuminen hallinto valmistelu informaatioteknologia demokratia csv Avoin data hallinto-ja-julkinen-sektori

Löytyi 1 tietoaineisto

    Lista kuntien, eduskunnan ja valtioneuvoston päätöksenteon (asianhallinta) tietojärjestelmistä sekä niiden verkko-osoitteet.

    Yksityishenkilö
    CSV