Rikkinäiset linkit

Tietoaineistojen data-aineistojen viittaamat URLit, joiden avaaminen aiheuttaa virheen.

Luotu: joulukuuta 5, 2022, 10:38 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Broken datasets: 1 / 12 (8%)
  • Rikkinäiset linkit: 1 / 51 (1%)
Tietoaineisto Res Verkko-osoite Tila Reason No. of fails First fail Latest fail Last success
SADe -ohjelman rakennetun ympäristön palvelukokonaisuus, yhteentoimivuuden kuvaukset - rakennusvalvonta 0 http://XML_skeema 2_2_0.xml Download error Connection error: HTTPConnectionPool(host='xml_skeema%202_2_0.xml', port=80): Max retries exceeded with url: / (Caused by NewConnectionError('<requests.packages.urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f9cdba94710>: Failed to establish a new connection: [Errno -2] Name or service not known',)) 424 16. toukokuuta 2019 1. toukokuuta 2022 not recorded