Vähiten katsotut tietoaineistot

Matomo showing top datasets with least views

Luotu: lokakuu 25, 2021, 05:02 (UTC)

Valinnat


Lataa: CSV JSON

Tulokset

Most viewed datasets

Tietoaineisto Total views Initial entrance Entrances of total views Latauksia
Väestöruutuaineisto 5 km x 5 km 1 0 0.0% 0
Helsingin kaupungin talousarviotiedot 1 1 100.0% 0
Sentinel-2 image index mosaics (S2ind) - Sentinel-2 kuvamosaiikit (S2ind) 1 1 100.0% 0
Väyläalue (vesiväyläaineisto) 1 0 0.0% 0
Helsingin kaavayksiköt 1 1 100.0% 0
Helsingin seudun muuttoliike tulo- ja kohdealueen mukaan 1 0 0.0% 0
Nimistö 1 0 0.0% 0
Helsingin seudun väestö iän, sukupuolen, äidinkielen ja siviilisäädyn mukaan 1.1.1998- 1 0 0.0% 0
Xquery, XML Query Language 1.0 1 1 100.0% 0
Turun kaupungin kantakartan tilastolliset alueet 1 0 0.0% 0
KTI Kiradigi-mallin pilotointi transaktioprosessissa 1 0 0.0% 0
Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun mittauspisteet ja typpidioksidin (NO2) vuosikeskiarvot 1 0 0.0% 0
Väestö tilastointialueittain 1 0 0.0% 0
Helsingin seudun asunnot talotyypin ja rakennusvuoden mukaan 31.12.2011- 1 1 100.0% 0
Helsingin väestö ja ruotsinkieliset 31.12.1991 alkaen sekä väestöennuste alueittain 1 0 0.0% 0
Kallioperä 1:200 000 1 1 100.0% 0
HSL:n joukkoliikenteen nousijamäärät 1 0 0.0% 0
Helsingin pintamalli 1 0 0.0% 0
Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri 1 1 100.0% 0
Helsingin seudun väkiluku äidinkielen mukaan 31.12.1999 alkaen sekä väestöennuste vuoteen 2034 saakka 1 1 100.0% 0