Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: toukokuu 29, 2020, 05:02 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Keskiarvo: 2.0
  • Tähdet yhteensä: 4
  • Arvioidut tietoaineistot: 2 / 2
  • Arvosanajakauma:
    Score TBC Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
    0 0 1 0 1 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Score Reason
Sähköisen asioinnin ja asianhallinnan arkkitehtuuri 1 Content of file appeared to be format "PPTX" which receives openness score: 1.
Yritys-Suomi alustan kuvaus 3 Content of file appeared to be format "PNG" which receives openness score: 3.